Fotball‎ > ‎

Om Koll fotball

Styret i Koll fotball består av
Organiseringen av Koll fotball og roller i styret er beskrevet av organisasjonskart og dokumenter vedlagt nedenfor.  

Sportslig plan finner du i vedleggene under. 
Den sportslige planen har to viktige funksjoner:
  • Den skal gi overordnede retningslinjer til ledere og trenere i Koll Fotball om hvordan aktivitetene best skal organiseres og drives.
  • Den skal gi informasjon til foreldre og foresatte om hvordan deres barn blir møtt, og hvilken kompetanse, ferdigheter og holdninger et medlemskap i Koll tar sikte på å utvikle.
Klubbhåndbok for Koll fotball
Styret har laget klubbåndbok for Koll fotball, se vedlegg. Denne omhandler følgende:
  • Koll fotball historikk og målsetting
  • Finansiering og organisering
  • Retningslinjer og prinsipper 
  • Trening, seriespill og cup'er
  • Utstyr
  • Foreldrerollen
  • Politiattestordningen

Klubbhåndboka for Koll fotball er vedlagt i sin helhet nedenfor. 

Referater fra styremøtene i Koll fotball er tilgjengelige i dokumentarkivet. 

Hjemmeside
Sofie Oraug-Rygh er ansvarlig for oppdatering av koll.no/fotball og kan kontaktes på e-post soraug@gmail.com  for oppdateringer og nye innlegg på hjemmesiden.
Ċ
Einar Ole Smidesang Hansen,
17. jun. 2016, 11:25
ĉ
Einar Ole Smidesang Hansen,
15. sep. 2015, 12:18
Ċ
Einar Ole Smidesang Hansen,
21. apr. 2016, 13:25
Ċ
Einar Ole Smidesang Hansen,
7. mar. 2015, 06:20
Ċ
Einar Ole Smidesang Hansen,
19. apr. 2016, 11:20
Ċ
Einar Ole Smidesang Hansen,
19. apr. 2016, 11:20
Ċ
Einar Ole Smidesang Hansen,
10. mar. 2015, 07:04
ĉ
Einar Ole Smidesang Hansen,
10. mar. 2015, 07:04
Ċ
Sofie Oraug-rygh,
16. feb. 2018, 04:41
Ċ
Einar Ole Smidesang Hansen,
17. jun. 2016, 11:25
Comments