Fotball‎ > ‎

Om Koll fotball

Styret i Koll fotball består av
Organiseringen av Koll fotball og roller i styret er beskrevet av organisasjonskart og dokumenter vedlagt nedenfor.  

Klubbhåndbok for Koll fotball
Styret har laget klubbåndbok for Koll fotball, se vedlegg. Denne omhandler følgende:
  • Koll fotball historikk og målsetting
  • Finansiering og organisering
  • Retningslinjer og prinsipper 
  • Trening, seriespill og cup'er
  • Utstyr
  • Foreldrerollen
  • Politiattestordningen
  • Sportslig plan
Den sportslige planen har to viktige funksjoner:
  • Den skal gi overordnede retningslinjer til ledere og trenere i Koll Fotball om hvordan aktivitetene best skal organiseres og drives.
  • Den skal gi informasjon til foreldre og foresatte om hvordan deres barn blir møtt, og hvilken kompetanse, ferdigheter og holdninger et medlemskap i Koll tar sikte på å utvikle.

Klubbhåndboka for Koll fotball er vedlagt i sin helhet nedenfor. 
For en kortfattet oversikt over retningslinjer for lagledere og trenere, se retningslinjer.

Referater fra styremøtene i Koll fotball er tilgjengelige i dokumentarkivet. 

Hjemmeside
Einar Ole Hansen er ansvarlig for oppdatering av koll.no/fotball og kan kontaktes på e-post einar.ole@gmail.com for oppdateringer og nye innlegg på hjemmesiden.
Ċ
Einar Ole Smidesang Hansen,
17. jun. 2016, 11:25
ĉ
Einar Ole Smidesang Hansen,
15. sep. 2015, 12:18
Ċ
Einar Ole Smidesang Hansen,
21. apr. 2016, 13:25
Ċ
Einar Ole Smidesang Hansen,
7. mar. 2015, 06:20
Ċ
Einar Ole Smidesang Hansen,
19. apr. 2016, 11:20
Ċ
Einar Ole Smidesang Hansen,
19. apr. 2016, 11:20
Ċ
Einar Ole Smidesang Hansen,
10. mar. 2015, 07:04
ĉ
Einar Ole Smidesang Hansen,
10. mar. 2015, 07:04
Ċ
Einar Ole Smidesang Hansen,
17. apr. 2016, 13:33
Ċ
Einar Ole Smidesang Hansen,
17. jun. 2016, 11:25
Comments