Fotball‎ > ‎

Nyheter fotball


Protokoll fra Årsmøtet

lagt inn 11. mar. 2018, 12:35 av Sofie Oraug-rygh

Årsmøtet ble avholdt 7. mars 2018. Her finner du protokoll fra Årsmøtet og referat fra sist styremøte. 

Koll fotball trenger deg!

lagt inn 5. mar. 2018, 12:11 av Sofie Oraug-rygh

Det nærmer seg årsmøte i fotballklubben KOLL og det trengs nye krefter i styret og sportslig utvalg da det er en representant i hvert av disse organene som trer av.

Styret har 5 møter i året internt og det er også noe møtevirksomhet opp mot fotballkretsen. Styret fatter beslutninger om klubbens drift, økonomi og arrangementer.

Sportslig utvalg arbeider med overordnede retningslinjer til ledere og trenere samt hvilken kompetanse, ferdigheter og holdninger KOLL fotball tar sikte på å utvikle.

Valgkomiteen har i flere måneder arbeidet med å rekruttere nye krefter inn i disse svært viktige oppgavene, men det har dessverre så langt vært resultatløst. Vi sender nå ut en bred appell med håp om at noen vil føle seg kallet til å ta et tak for å sikre at kubben vår har et fungerende styre og sportslig utvalg. UTEN ET FULLTALLIG STYRE PÅ PLASS KAN MAN VANSKELIG DRIVE KLUBB. DERFOR BER VI NÅ ALLE OM Å TENKE NØYE OVER OM DE KAN BIDRA!

Vi nyter alle godt av at barna våre er del av et fantastisk klubbmiljø og håper at noen av dere ser hvilken verdi det har å engasjere seg i dette viktige arbeidet!

Om DU kunne tenke deg være med tar du kontakt med valgkomiteen:

Kristian Engeseth

eller 

Jørgen Husebø

Velkommen til Årsmøte 7. mars.

lagt inn 27. feb. 2018, 05:58 av Sofie Oraug-rygh   [ oppdatert 27. feb. 2018, 05:59 ]

Årsmøtet i Koll fotball skal som kjent avholdes 7. mars kl. 19:00 i Det røde huset øverst i Gaustadveien . Vedlagt finner dere agenda og årsberetning for 2017. 

Velkommen til Årsmøte 7. mars!

lagt inn 12. feb. 2018, 00:06 av Sofie Oraug-rygh

Innkalling til årsmøte i Koll Fotball

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Koll Fotball, onsdag 7. mars kl. 19:00 i Det røde huset øverst i Gaustadveien. (tilhørende Øvre Sogn borettslag)

Saker som et medlem ønsker at skal tas opp på årsmøtet, må sendes styret på mail (kollfotball@gmail.com) senest to uker før årsmøtet, dvs 21. februar.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.koll.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten.


Velkommen til årsmøte!


Med vennlig hilsen

Styret i Koll Fotbal

Klubbhåndboken er klar!

lagt inn 5. jan. 2018, 05:05 av Sofie Oraug-rygh

Hvordan får jeg som er trener politiattest? Hva innebærer laglederrollen? Hva er forventet av meg som foresatt til en spiller i Koll? Klubbhåndboken er oppdatert. Her finner du alt du trenger å vite om Koll fotball, retningslinjer, sportslige planer og mye mer. 

Treningstider vinteren 2018

lagt inn 21. des. 2017, 01:14 av Sofie Oraug-rygh   [ oppdatert 21. des. 2017, 01:17 ]

Her er treningstidene for i vinterTrener- og lagledertreff 7. november

lagt inn 28. okt. 2017, 09:50 av Sofie Oraug-rygh

Alle trenere og lagledere er velkommen til treff tirsdag 7. november kl. 18-20 på NIH. 

Fotballoppstart for 1. klassinger på Kringsjå

lagt inn 11. sep. 2017, 03:49 av Sofie Oraug-rygh

Vi holder oppstartsmøte tirsdag 12. september kl. 18.00 på banen overfor Gaustadskogen barnehage. Målet med møtet er at foreldre som kan påta seg lagleder- og trenerverv melder seg til dette, slik at aktiviteten for 2011-lagene kan komme i gang. De som melder seg til lagleder- og trenerverv vil få nærmere bistand og informasjon fra oppstartsansvarlige i styret. Vi tar sikte på å ha en liten treningsøkt for barna mens foreldre og påtroppende lagledere/trenere får informasjon. Interesse kan gjerne i forkant meldes til Kaja Moen Welo (for guttene) kmwelo@hotmail.com og til Anne Wæhre (for jentene) awaehre@gmail.com.

Koll fotball årsmøte 1. mars

lagt inn 5. feb. 2017, 09:48 av Einar Ole Smidesang Hansen

Koll fotball skal ha årsmøte 1. mars kl 19.00 i Kollhytta.
Vedlagt følger agenda og årsmelding for 2016.

Vennlig hilsen
Styret, Koll fotball

Koll Fotball sertifisert som kvalitetsklubb

lagt inn 27. okt. 2016, 11:49 av Einar Ole Smidesang Hansen

Koll Fotball ble i høst sertifisert som Kvalitetsklubb i Norges Fotballforbund. Av 159 fotballklubber i Oslo er et kun 9 klubber som har kommet i gjennom nåløyet og Koll Fotball er den første klubben uten ansatte i klubben.
"Et imponerende stykke arbeid av en så liten klubb" sier leder i Kvalitetsklubbkomiteen i Oslo Fotballkrets Kari M. Hove.
Fotballklubber som ønsker å få sertifisering som kvalitetsklubb må få godkjent 40 punkter innen områdene aktivitet, organisasjon, kompetanse og samfunns- og verdiarbeid. NFFs mål er å stimulere til god klubbutvikling. Tanken er at godt strukturerte klubber tiltrekker seg frivillige og gir grobunn for sunn barne- og ungdomsidrett.
"For Koll Fotball har det vært en veldig nyttig prosess og vi mener vi nå har fått på plass rammeverktøy som gjør oss bedre i stand til å skape god fotballaktivitet for barna i vårt område." sier leder i Koll Fotball Ingrid Haslev Anmarkrud. "Nå begynner den minst like viktige jobben med å få implementert alle planer i hele klubben, men vi har utrolig mange flinke og engasjerte frivillige så det har vi stor tro på at skal gå bra."

Sertifiseringen ble markert på trenerkvelden klubben arrangerte på NIH i går kveld.

Hele trenergruppa med Kvalitetsklubb-flagget


Påtroppende- og avtroppende leder får bevis for sertifiseringen som Kvalitetsklubb av leder i Kvalitetsklubbkomiteen.
Fra venstre Ingrid Haslev Anmarkrud, Kari Hove og Tove Jørstad.

1-10 of 39