Fotball‎ > ‎Nyheter fotball‎ > ‎

Koll fotball trenger deg!

lagt inn 5. mar. 2018, 12:11 av Sofie Oraug-rygh
Det nærmer seg årsmøte i fotballklubben KOLL og det trengs nye krefter i styret og sportslig utvalg da det er en representant i hvert av disse organene som trer av.

Styret har 5 møter i året internt og det er også noe møtevirksomhet opp mot fotballkretsen. Styret fatter beslutninger om klubbens drift, økonomi og arrangementer.

Sportslig utvalg arbeider med overordnede retningslinjer til ledere og trenere samt hvilken kompetanse, ferdigheter og holdninger KOLL fotball tar sikte på å utvikle.

Valgkomiteen har i flere måneder arbeidet med å rekruttere nye krefter inn i disse svært viktige oppgavene, men det har dessverre så langt vært resultatløst. Vi sender nå ut en bred appell med håp om at noen vil føle seg kallet til å ta et tak for å sikre at kubben vår har et fungerende styre og sportslig utvalg. UTEN ET FULLTALLIG STYRE PÅ PLASS KAN MAN VANSKELIG DRIVE KLUBB. DERFOR BER VI NÅ ALLE OM Å TENKE NØYE OVER OM DE KAN BIDRA!

Vi nyter alle godt av at barna våre er del av et fantastisk klubbmiljø og håper at noen av dere ser hvilken verdi det har å engasjere seg i dette viktige arbeidet!

Om DU kunne tenke deg være med tar du kontakt med valgkomiteen:

Kristian Engeseth

eller 

Jørgen Husebø
Comments