Fotball‎ > ‎

Retningslinjer

Retningslinjer og prinsipper i Koll fotball
  • Alle spillere skal ha det gøy, alle skal føle seg inkludert og alle er like verdifulle. Lag skal settes sammen så de blir jevnest mulig. De skal deles inn på bakgrunn av det sosiale og barns behov for lek og trygghet, ikke på bakgrunn av ferdigheter.
  • Miljøet rundt alle lagene i Koll skal preges av høyt engasjement, tilstedeværelse og gode holdninger blant foreldre/foresatte og inkludering av flest mulig foreldre.
  • Alle trenere skal ha barnefotballkurs.
  • Alle lag skal ha et treningstilbud hele året.
  • Det skal vises fleksibilitet overfor og respekt for at spillerne driver med andre idretter. Annen idrettsaktivitet skal ikke brukes som motargument ved laguttak osv.
Finansiering av Koll Fotball og det enkelte lag
Alle kostnader dekkes av treningsavgiften, offentlig støtte og medlemskontingenten. Treningsavgiften varierer noe avhengig av spillerens alder og dekker utstyr, cup’er og avgifter til fotballkretsen.

Organisering av lagene, lagleder- og trenerrollen
Lagledelsen skal bestå av minimum 3 foreldre per lag; minimum to likestilte trenere og helst en lagleder. Unntaksvis kan lagene drive uten lagleder. Disse utgjør lagledelsen sammen og velges av foreldrene på foreldremøte.

Trener(e) har ansvar for treninger og ledelse av kamper. Alle trenere skal ha barnefotballkurs. Tilbud om dette kommer via styret. Etter gjennomført barnefotballkurs kan trenerne hente ut Kolls treningsdress på Torshov sport (inntil 3 dresser per lag).

Lagleder(e) har ansvar for å melde inn alle spillere i Koll Fotball med navn, adresse, fødselsnummer og kontaktinformasjon til foreldre (mobilnr og e-postadresse(r)). Informasjonen sendes til ansvarlig for medlemsregister i fotballstyret (navn og kontaktinfo på: Om Koll fotball). Lagleder(e) har videre ansvar for kommunikasjon med foreldrene og med styret – gjerne sammen med trener(e). Lagleder skal også, på oppfordring fra styret, purre på eventuelt ubetalt kontingent eller treningsavgift.

Lagledelsen har ansvar for å avholde foreldremøte minimum en gang per år. Hensikten med foreldremøtene er å gi et bilde av status og planer, samt å få eventuelle ideer og innspill. Lagene oppfordres til å bruke Koll Fotballs web-sider for å legge ut informasjon, kampreferater, bilder osv. Hvert lag har sin egen side. Lagledelsen får brukeraksess og veiledning med mer fra styret.

Politiattest
Alle som arbeider med barn og ungdom skal ha gyldig politiattest. Dette gjelder alle trenere og lagledere. For retningslinjer, se Klubbhåndboka nedenfor.

Cup’er
Koll fotball dekker deltakeravgift for 3 cup’er per år per lag (inklusive Norway Cup). Kost og losji iforbindelse med cup’er betales av foreldrene. Lagledelsen beslutter hvilke cup’er laget skal delta i. Deltageravgiften refunderes av styret mot kvittering. Påmelding til Norway Cup gjøres samlet av klubben. Styret sender spørsmål om deltakelse til de aktuelle Koll-lagene i god tid. 

Utstyr
Lagledelsen har ansvar for innkjøp. Koll dekker trøye til alle spillere og alt utstyr som er nødvendig for å gjennomføre treninger og
kamper (baller, kjegler, keeperdrakt, keeperhansker, markeringsvester, utstyrssekker, kamptrøyer,dommerfløyter, ballpumper, isposer og isspray). Koll har en avtale med Torshov Sport; ”fotballshoppen”, hvor alt utstyr til lagene handles. Alle innkjøp skal avklares med materialforvalter (navn og kontaktinfo på: www.koll.no/fotball). Kontakt ham for å få vite hvordan dere går frem. Se også Innkjøp av fotballutstyr.

Alle Kollmedlemmer får rabatt i følgende sportsbutikker: Torshov Sport, G-Sport og Milsluker’n på Ullevål Stadion og Oslo Sportslager.

Se klubbhåndboka, vedlagt nedenfor, for mer detaljer om ovenstående og for sportslig plan. Den sportslige planen har to viktige funksjoner:
  • Den skal gi overordnede retningslinjer til ledere og trenere i Koll Fotball om hvordan aktivitetene best skal organiseres og drives.
  • Den skal gi informasjon til foreldre og foresatte om hvordan deres barn blir møtt, og hvilken kompetanse, ferdigheter og holdninger et medlemskap i Koll tar sikte på å utvikle.
.
ĉ
Einar Ole Smidesang Hansen,
15. sep. 2015, 12:18
Ċ
Einar Ole Smidesang Hansen,
7. mar. 2015, 06:21
Ċ
Einar Ole Smidesang Hansen,
21. mai 2014, 11:59
Ċ
Einar Ole Smidesang Hansen,
17. apr. 2016, 13:36
Comments