Fotball‎ > ‎

Treningsavgift 2012

Treningsavgiften skal også iår innbetales ved å bruke deltager.no. For hvert enkelt lag er det lagleder/oppmann som er ansvarlig kontaktperson. Vi oppfordrer å betale avgiften så snart som mulig og senest 7. april

Innbetaling etter fristen (7.april) vil medføre et purregebyr på kr 50,-.

Gå til denne linken for å registrere deg og betale treningsavgiften:

Det er viktig at all informasjon fylles inn nøyaktig på deltager.no

For å spille fotball i Koll må man både være medlem og betale treningsavgiften.

Medlemsavgiften betales til hovedlaget Koll IL. Koll er en fleridrettsklubb som gir medlemmene mulighetene til å drive ulike idretter som friidrett, orientering, ski, volleyball i tillegg til fotball. Koll er medlem av Norges Idrettsforbund og de støtteordninger og forsikringer som er nødvendige for å drive idrett. Medlemsavgiften har allerede vært utsendt på 350,- eller 600,- for familier. Hvis man ikke har mottatt en slik giro i posten må man gå på Koll sin hjemmeside koll.no og velge innmelding i Koll i menyen på venstre side.

Treningsavgiften er til Koll Fotball og dekker utgiften til lagene som baneleie, utstyr, lagarrangementer, turneringer og serien. Koll Fotball har de siste årene klart å dekke inn sine kostnader helt uten dugnadsinnsats fra foreldrene. For at vi skal forysette med dette må alle betale treningsavgift. Vi er helt avhengig av denne for å kunne gi de aktive et fortsatt godt tilbud. Våre trenere og lagledere er frivillige foreldre som gjør dette gratis, mens klubben betaler kurs for disse. Klubben er også avhengige av våre flinke trenere/lagledere, og vi ber om at dere støtter deres jobb med å betale avgiften raskt slik at de slipper å bruke tid på purringer.

GOD FOTBALLSESONG
hilsen Styret i Koll Fotball
Comments