Fotball‎ > ‎

Treningsavgift 2018


Treningsavgiften for sesongen 2018 er som følger:
 • Kr 1500 for 2006, 2007 og 2008 årgangene
 • Kr 1000 for 20009, 2010 og 2011 årgangene
 • Kr 400 for 2012 årgangen
 • Damer: 

  Treningsavgift fotball og futsal: 3800

  Kun fotball: 2800

  Kun futsal: 2800.

 • Medlemsavgift à kr 300 kommer i tillegg for alle. 

Treningsavgiften skal iår innbetales på minidrett.nif.no

Vi oppfordrer til å betale avgiften så snart som mulig.
For hvert enkelt lag er det lagleder/oppmann som er ansvarlig kontaktperson. 
For å spille fotball i Koll må man både være medlem og betale treningsavgiften.

Treningsavgiften er til Koll Fotball og dekker utgiften til lagene som baneleie, utstyr, lagarrangementer, turneringer og serien. Koll Fotball har de siste årene klart å dekke inn sine kostnader helt uten dugnadsinnsats fra foreldrene. For at vi skal forysette med dette må alle betale treningsavgift. Vi er helt avhengig av denne for å kunne gi de aktive et fortsatt godt tilbud. Våre trenere og lagledere er frivillige foreldre som gjør dette gratis, mens klubben betaler kurs for disse. Klubben er også avhengige av våre flinke trenere/lagledere, og vi ber om at dere støtter deres jobb med å betale avgiften raskt slik at de slipper å bruke tid på purringer.

Medlemsavgiften betales til hovedlaget Koll IL. Koll er en fleridrettsklubb som gir medlemmene mulighetene til å drive ulike idretter som friidrett, orientering, ski, volleyball i tillegg til fotball. Koll er medlem av Norges Idrettsforbund og de støtteordninger og forsikringer som er nødvendige for å drive idrett. Medlemsavgiften har allerede vært utsendt på 300,- eller 600,- for familier. Hvis man ikke har mottatt en slik giro i posten må man gå på Koll sin hjemmeside koll.no og velge innmelding i Koll i menyen på venstre side.

Betaling av faktura i Min idrett
Spiller/foresatt vil få tilsendt et fakturavarsel på e-post. Man kan da logge seg på Min idrett minidrett.nif.no for å se denne.
Faktura kan enten betales ved å benytte KID på pdf faktura eller gjennom Buypass. Begge er tilgjengelige i MinIdrett. Dersom du ikke er registrert som betaler i Buypass og ønsker dette, kan du gjøre dette i MinIdrett. Dere som har flere barn i KOLL vil motta en mail med faktura per barn. I MinIdrett kan dere etablere familierelasjoner som gjør det enklere å få oversikt og betale.
Alle som er registrert som medlem i Koll IL er automatisk også registrert i MinIdrett. E-postadressen som er registrert i MinIdrett er identisk med den som er registrert hos Koll gjennom dine påmeldinger der. Det kan være at du opplever at det ikke ligger noe faktura i MinIdrett. Dette kan skyldes at det er flere profiler i MinIdrett. Forbundet erfarer at dette kan skje når man er medlem av flere enn ett idrettslag. Ta kontakt med Idrettens support på e-post support@idrettsforbundet.no eller telefon: 03615. De hjelper villig til. De er svært klar over at det er problemer med flere profiler i MinIdrett. Ta eventuelt kontakt med medlemsregisteranvsarlig i Koll fotball, Ingrid Haslev Anmarkrud , kollfotball@gmail.com

GOD FOTBALLSESONG
hilsen Styret i Koll Fotball
Comments