Friidrett‎ > ‎

Dugnad friidrett

Friidrettsgruppen har ingen tradisjonelle inntektsbringende dugnader, men vi har noen dugnader som er knyttet opp mot den idrettslige aktiviteten og som git verdifulle bidrag til økononomien i gruppen. Dette gjelder bl.a. vakthold i Kringsjåhallen og idrettshallen på NIH på høst/vinter/vår, og i forbindelse med arrangement som Holmenkollstafetten, Bislett Games, Tjalvelekene og Nordmarkstravern i sommersesongen.

Flere av disse oppgavene, spesielt hallvaktene, er vi forpliktet til å utføre; vi kan ikke betale oss ut av dem. Innsats på arrangement er et meningsfylt bidrag til å skape aktivitet og gode idrettstilbud i Oslo.

Vi forventer at hver familie bidrar med minst 2-3 dugnader i løpet av et år

Hallvakter NIH

På vegne av Oslo Friidrettskrets utfører Koll vakthold under friidrettstrening i idrettshallen på NIH to ganger pr uke i perioden november-april. Jobben går ut på å notere navnet på dem som trener i hallen. For de som er idrettsinteressert kan det være svært interessant å observere noen av landets beste utøvere i trening.

Vaktene varer inntil 2t og kan utføres av voksne og ungdom over 15 år. Vi skal totalt dekke inn ca 40 vakter i løpet av vintersesongen.

Hallvakter Kringsjåhallen

Koll volleyball har driftsavtale for Kringsjåhallen og friidrettsgruppen bistår med vakthold på ettermiddag-/kveldstid. Dette er rolige jobber og passer godt hvis man har noe arbeid å gjøre unna eller en god bok å lese.
Hver vakt er ca tre timer og kan utføres av voksne over 18 år. Vi skal dekke in ca 20 vakter i perioden oktober-mai

Holmenkollstafetten

Kolls samarbeidsklubb Tjalve arrangerer Holmenkollstafetten som er et av Oslos og landets viktigste breddearrangementer. Her er det stort behov for mannskaper både før og under arrangementet. Typiske oppgaver kan være pakking av lagsposer, utdeling av startnummer, kiosk, og vakthold ute i løypa. her er oppgaver for ungdom over 13 år og voksne. Forholdsvis gode inntekter.

Bislett Games

Dette er ikke betalte jobber, men det å bidra som frivillig til Norges beste friidrettstevne er en opplevelse. Hvert år utfører flere Kollinger oppgaver som programsalg, vakthold, kiosksalg og noen har også oppgaver på indre bane. Alle frivillige får akkreditering og adgang til stevnet. De fleste får også anledning til se store deler av stevnet. Oppgaver for ungdom over 13 år og voksne

Tjalvelekene

Høstsesongens store stevne i Oslo arrangeres av Tjalve. Her deltar flere av barna våre og det er virkelig meningsfylt dugnad å bidra til et godt idrettslig tilbud. Stort behov for medhjelpere både til kiosk/startnummerutdeling mm og som hjelper på øvelsene ute på banen. Flest oppgaver for voksne, men også noe for ungdom over 13 år.

Nordmarkstravern

Kolls store arrangement som arrangeres første lørdag i september hvert år. Her stiller friidrettsgruppen med mannskaper til start på Stryken. Det har vært er forholdsvis fast team som har hatt denne jobben de siste årene, men det har vært noe avgang og løpet er blitt større så her kan det være behov for noen fler.