Oppmenn og kontaktpersoner

Våre oppmenn for sesongen 2019:

Nora Bellnora.marie.bell@gmail.com
Oppmannskoordinator
Silje Flosiljeflo@hotmail.com
Gutter/jenter 2011
Marit Ottestadmottestad@hotmail.com

Morten Nørjordetmnorjordet@gmail.com
Gutter/jenter 2008
Nils Ola Sandenilsolasande@hotmail.com
Guter/jenter 2007
Trine Elisabeth W. Møllertrinewoldm@gmail.com91990359Gutter/jenter 2005/06
Hanne Hamsundhamsund_hanne@hotmail.com
Gutter/jenter 2004
Hege Marie Blegenhegemablegen@gmail.com
Jenter 2003
Jan Tore Berghjan.tore.bergh@gmail.com93480376Gutter 2003
Anne Lise Aae Skotheimanneliseaae@yahoo.no41106494Gutter/jenter 2001/02
Comments