Friidrett‎ > ‎Nyheter friidrett‎ > ‎

Samarbeidsavtalen med Tjalve skal fornyes

lagt inn 4. des. 2009, 00:43 av Thor Gjesdal   [ oppdatert 4. des. 2009, 00:50 av Admin Koll ]
På grunn av endringer i friidrettens regelverk utløper Kolls samarbeidsavtale med Tjalve ved årsskiftet, og avtalen skal derfor fornyes.

I praksis vil samarbeidet fortsette som før; vi vil ha felles treningsgrupper spesielt for ungdomsgruppen og Kolls utøvere over 15 år vil representere Tjalve når de deltar i junior- og seniorstevner. Med de nye reglene er det også mulig for de to klubbene å stille felles stafettlag i aldersbestemte klasser og dette åpner muligheter for et bedre stafettilbud for alle.

Samarbeidsavtalen er regulert av Norges Friidrettsforbunds lov §20.4 som lyder:

Jenter og gutter i alderen 15-19 år kan representere ett lag i jente- og gutteklassene og et annet lag i junior- og seniorklassene hvis det er inngått en
samarbeidsavtale om dette mellom de to lag. En slik avtale skal godkjennes av sentralstyret og skal gjelde for minst et år.
a. Avtale kan inngås av lag som ligger i samme krets eller maksimalt 100 km reisevei fra respektive hjemsted som er angitt i
idrettsregistreringen. En samarbeidsavtale etter denne paragraf kan ikke omfatte kun stafetter. Utøvere kan representere i henhold til
avtalen 1 måned etter at den er godkjent av NFIF.
b. Den klubben utøveren representerer i senior-og juniorsammenheng benevnes overbyggingsklubb, mens den klubb utøveren
representerer i gutte-og jentesammenheng benevnes moderklubb. (Ytterligere definisjoner?)
c. Søknad om godkjenning av slik avtale skal sendes NFIF på fastsatt skjema i to eksemplarer.
d. Lag som har inngått slik samarbeidsavtale kan også stille felles stafettlag under overbyggingsklubbens navn i klasser opp til og med 22
år.
e. En klubb kan ikke samtidig være overbyggingsklubb og moderklubb, men en overbyggingsklubb kan ha flere moderklubber. Avtale
skal inngås separat mellom hver og en av dem.
f. En moderklubb kan ha samarbeidsavtale kun med en overbyggingsklubb.
g. En samarbeidsavtale kan ikke inngås for bare enkeltutøvere.
h. Avtalen kan sies opp med minst tre måneders varsel. Dog utløper avtalen ved første årsskifte etter utløpet av varselsperioden.
i. Øvrig innhold i samarbeidsavtalen avtales klubbene i mellom.
j. Utøvere i en moderklubb har rett til å reservere seg mot å representere overbyggingsklubben
Comments