Hovedside‎ > ‎

Anlegg

Kollbanen | Trollbakkene | Kollhytta | Kollrommet i Kringsjåhallen

Kollbanen

Kollbanen ligger i skogen innenfor Nordberg Kirke, se kart. Her er det fotballbaner, hoppbakker, en liten lysløype og Kollhytta. Kalender for Kollbanen finner du også i menyen til venstre. Alle treninger på Kollbanen må registreres her.

Kollbanen i forgrunnen, Kollhytta og Trollbakkene til høyre.

Trollbakkene

Koll het opprinnelig Troll, og disse bakkene er det eneste sporet av dette navnet i dag. Dette er kanskje Oslo sitt beste rekrutteringsanlegg for hoppere. 

Anlegget som ligger ved Kollbanen, består av 3 bakker: K10, K15 og K23. (K: Kritisk punkt: Lengden der unnarennet begynner å slake ut.) K10 er den minste bakken. Bakken er godt egnet for nybegynnere og de minste barna. Det er fullt mulig å hoppe på langrennski i denne bakken. K15 er den mellomste bakken. Bakken passer for litt øvede hoppere. 
K23 er den største bakken og gir mye spenning med sitt høye stilas og en real hoppfølelse. Bakken er optimal for barn i 10-11 års-alderen men benyttes både av yngre og eldre barn.

Neste steg er K39 på Linderudkollen. Dette er en veldig fin bakke. Den har dessuten plast slik at det er mulig å hoppe der om sommeren også. Her kan hopperne øve inn riktig hoppteknikk før de eventuelt går videre til K70 i Linderudkollen. 

Lenger kommer man ikke i Oslo før Holmenkollen står ferdig. De nærmeste 90m-bakkene er i Vikersund og på Lillhammer.

Kollhytta


Kollhytta ligger ved Kollbanen og skianlegget til Koll – rett ovenfor Nordberg kirke. Kollhytta ble først laget av lemmene fra en gammel tyskerbrakke, og sto ferdig 14. mars 1947.

Kommunen bestemte seg så i 1960 for å bygge blokker der hytta da lå, og da så det mørkt ut! Men i 1963 ble hytta flyttet til der den står i dag. Den var i dårlig stand, og det var mange planer med hytta, men ingen ble gjennomført. 

Likevel, i 1971 bevilget den gangen Kontoret for park og idrett 5.500 kroner til restaureringen. I 1974 var det ny ombygging, og hytta fikk blant annet veranda, men rundt år 2000 brant hytta ned. 

I 2004 ble Kollhytta bygget opp igjen på dugnad med Jard Bringedal som byggeleder og sjef. Olav Thon støttet prosjektet, men ellers er hytta satt opp med egne midler. 

Hytta er i dag på 50 kvadratmeter og har kjøkken og avløp noe som var en stor mangel i tidligere tider. På dagtid (9–16) er Kollhytta utleid til den tyske skolens barnehage. 

Et ypperlig sted for bursdager!

Det er mulig å leie hytta for en billig penge: 300 kr for kollmedlemmer og 500 kr for andre. Leien betales på forhånd til Kolls konto 6039.06.61285.

Kollrommet i Kringsjåhallen

Koll har egne klubbrom i Kringsjåhallen som egner seg godt for mindre møter.
Comments