Hovedside‎ > ‎Om IL Koll‎ > ‎Styret IL Koll‎ > ‎

Referat fra styremøte 11. november 2013

Styremøte, 11. november 2013

 
Tilstede: Kjetil Aare Haugland (leder), Ruth Lindefjeld (nestleder), Solgunn Tverfjell (kasserer), Morten Biong Nielsen (styremedlem, ansvar Nordmarkstraveren), Tove Jørstad (styremedlem, fotball), Thor Gjesdal (styremedlem, friidrett), Arne Tesli (styremedlem, orientering), Hans Olav Hamran (styremedlem, ski), Beate Krane (styremedlem, volleyball)
 
MVA

Koll kan være i ferd med å bli avgiftspliktig. Styret tar kontakt med skatteetaten for å finne ut av hvorvidt Koll er MVA-pliktig. Klubben Koll skal i så fall registreres med ett MVA nummer.  

 
Medlemsregister

Kollstyret har vedtatt at det skal taes i bruk et nytt medlemsregistersystem, KlubbAdmin, og at alle grenene skal bruke dette systemet.

 
Etter møte i hovedstyret 11.11 har leder og nesteleder i Koll, medlemsansvarlig i hovedlaget og medelemsregisteransvarlige i hver gren hatt et møte 19.11 hvor det har blitt diskutert hvordan medlemsregistrering og fakturering vil skje fremover. Medlemsregisteransvarlig i hovedlaget har også åpnet tilgang til alle medlemsansvarlige i hver gren.

 

Anleggsituasjonen

Styret satte ned en arbeidsgruppe for å lage en strategi for arbeid med anleggssituasjonen.
 

AOB

Det er en fordeling av overskudd. Det utbetales iht nøkkelen som ble bestemt på årsmøtet.

 
Neste møte: mandag 13. Januar kl 20.00 på Kringsjå, så får vi mulighet til å se på romfordelingen i Kringsjåhallen.
Comments