Hovedside‎ > ‎Om IL Koll‎ > ‎Styret IL Koll‎ > ‎

Referat fra styremøte 6. juni 2011

Tilstede: Fredrik Wulfsberg, Idar Pe Ingebrigtsen, Brit Berntsen Reinsli, Morten Biong Nilsen, Thor Gjesdal, Hans Olav Hamran, Camilla Becker, Arne Tesli.
 1. Det ble tatt bilde av det nye styret som skal legges ut på klubbens nettsider
 2. FW oppsummerte årsmøtene. Det nye styret er nå registrert i Frivillighetsregisteret (Brønnøysund). BBR er operativ som regnskapsfører.
 3. Sankthansfeiring på Kollbanen 23/6. Fjorårets vellykkede Sankthansfeiring vil bli gjentatt, denne gang vil vi også bruke anledningen til å markere Kolls 70-årsjubiluem i 2010. Gruppene legger opp til aktiviteter; alle gruppene er igang med å planlegge dette. FW ordner med griller osv.
 4. Klubbens verdigrunnlag.  FW utarbeider et nytt utkast basert på diskusjonen under møtet.
 5. Politiattester. Saken utsettes til neste møte.
 6. ISU-møte. Det har ikke vært avholdt ISU-møte. Orienteringen utsettes til neste møte
 7. Økonomi
  • Hovedlaget skal refundere gruppenes lønnsutgifter til Fysisk Aktivitet på Kringsjå skole. BBR kontakter gruppekassererne for å gjøre opp.
  • Det er sendt søknad om refusjon av anleggs- og lokalleie for ca kr 200 000.
  • Skal sende søknad om MVA-refusjon.
  • Foreløpig ingen informasjon om bingo
  • Fordeling av overskudd fra 2010. Saken tas opp igjen på neste møte
 8. Medlemsregister. Saken utsettes til neste møte
 9. Rekruttering på tvers av gruppene. Saken utsettes til neste møte
 10. LYKO-banene. Saken utsettes til neste møte
 11. Nordmarkstraver’n. Saken utsettes til neste møte
 12. Turvei Grinda- Sognsvann. Saken utsettes til neste møte
Referat: Thor Gjesdal
Comments