Hovedside‎ > ‎Om IL Koll‎ > ‎Styret IL Koll‎ > ‎

Referat fra styremøte i Koll 10. januar 2014

Tilstede:

Kjetil Aare Haugland (leder)

Solgunn Tverfjell (kasserer)

Morten Biong Nielsen (styremedlem, ansvar Nordmarkstraveren)

Tove Jørstad (styremedlem, fotball)

Thor Gjesdal (styremedlem, friidrett)

Arne Tesli (styremedlem, orientering)

Hans Olav Hamran, (styremedlem, ski)

Beate Krane (styremedlem, volleyball)


Frafall: Ruth Lindefjeld (nestleder)


Saker


1. Medlemsregister og fakturering

Koll har tatt i bruk Idrettsforbundets nye system Klubbadmin til medlemsregistrering. Klubbadmin baserer seg på at hvert medlem kan bruke systemet Minidrett. I desember benyttet vi for første gang Klubbadmin i begrenset omfang til fakturering. Vi lærte da at det er veldig viktig at medlemmene før vi setter igang med fakturering kjenner til MinIdrett. 


Styret vedtok at hovedlaget skal ha som intensjon å benytte Klubbadmin til fakturering av medlemsavgiften for 2014. Før faktureringen skal kvaliteten på medlemsregisteret bedres, og så mange som mulig av medlemmene må lære seg å benytte MinIdrett. Medlemsansvarlig i hovedlaget og gruppene vil i tiden fram til fakturering av medlemsavgiften informere medlemmene (bruke nettside, oppmenn, epost+++) om hva MinIdrett og hvordan dette skal brukes. De vil også utarbeide et felles dokument for Koll som beskriver hvordan Koll håndterer medlemsregisteret. 


2. Idrettsregistreringen

Fristen for registering av medlemsinformasjon til NIF er 31.1. Medlemsregistreringen danner grunnlag for beregning av støtte til idrettslag, og støtte vil bli avkortet om registeringen skjer etter fristen. Leder tar ansvaret for å sammenstille medlemstallene for hovedlaget. Hver enkelt undergruppe skal rapportere antallet aktive medlemmer. Alle tar sikte på ha tallgrunnlaget klart innen 24.1


3. Anlegg

Fotballgruppen informerte om at de har identifisert en person som kan jobbe med anleggsaken. Skigruppen skal forsøke å finne en frivillige som kan ta ansvar for å kjøre prosess med mål å få på plass nye anlegg. Orienteringsgruppen orienterte om at de nå er i ferd med å skaffe seg rettigheter til egne kart. 


4. Kringsjåhallen

Lyn har flyttet ut fra flere rom i Kringsjåhallen etter at de fikk nytt klubbhus, og etter en lang prosess har lagene som benytter Kringsjåhallen blitt enige om ny romfordeling. Styret ble enige om fordeling av rom internt i Koll for det neste året. Volleyball flytter ut av rommet de nå har felles med Nordmarkstraveren og Kollmila og inn i et rom som Lyn har forlatt. Nordmarkstravern og Kollmila blir i dette rommet. Friidrett får benytte et våtrom til lagring. Orientering får benytte plass som blir frigjort i Kollbua. Fotball beholder rommet de har fått tildelt tidligere. Skigruppa har tatt på seg ansvaret for å organsiere en felles ryddedugnad for alle gruppene i mars/april.  


5. Regnskap 2013&Budsjett 2014

Planen er å gjøre dette på samme måte som tidligere. Gruppene avslutter regnskap og lager budsjett i februar/mars. Dette konsolideres og blir behandlet av hovedstyret i forkant av årsmøtet.


6. Neste styremøte 

24. mars

Comments