Hovedside‎ > ‎Om IL Koll‎ > ‎Styret IL Koll‎ > ‎

Referat fra styremøtet 19. august 2013

Tilstede: Kjetil Aare Haugland (leder), Ruth Lindefjeld (nestleder), Solgunn Tverfjell (kasserer) , Morten Biong Nielsen (styremedlem, ansvar Nordmarkstraver'n), Tove Jørstad (styremedlem, fotball), Thor Gjesdal (styremedlem, friidrett), Arne Tesli (styremedlem, orientering), Hans Olav Hamran, (styremedlem, ski), Beate Krane (styremedlem, volleyball).

1. Bankkontoer
Etter anbefaling fra revisor, og for å få bedre oversikt, vil Idrettslaget i hovedsak benytte Nordea.  Det har blitt tilrettelagt en egen bankkonto for hver gruppe. Kassereren til hver gruppe følger instruksjon som ble sendt per mail 10.6.13, for å kunne opprette 
kontoen. Fotball har ordnet konto. De gamle kontoene skal sies opp etterhvert.

2. Banesituasjon
Det oppleves en stor utfordring med baner for fotball og tilgang til treningsfelt for langrenn. Det settes ned en arbeidsgruppe som skal bestå av en i hovedlaget, to fra fotballgruppen og to fra langrenngruppen som får ansvar for å komme opp med en plan for langsiktig arbeid, inkludert dialog med kommunen, for å forbedre banesituasjonen.

3. Medlemsregisteret
Guri Cecilie Jentoft har blitt ansvarlig for medlemsregisteret. Koll skal ta i bruk et nytt system, Klubb-admin. Dette nye systemet til Idrettsforbundet skal, etter planen, åpne opp i løpet av September.

4. Dugnad på Kollområdet i sommer, som var en hastesak, har utløst noen prinsipielle diskusjoner. Betaling fra hovedlaget for dugnadsarbeid utført av medlemmer i undergrupper - Dette skal kun skje i ekstraordinære tilfeller som dette. Det legges inn en ramme i neste års budsjett som kan brukes i denne typen situasjoner

5. Ambisjoner for styrearbeidet framover
Ved hvert styremøte skal det tas en runde der hver gruppe kan gi en liten statusrapport slik at alle i styret er oppdatert på hva som skjer i de ulike gruppene.  Det avtales 5 møter i året. To på høsten, to på våren og ett årsmøte.

6. Treningsapparater på Kollbanen
Orientering foreslo at vi lager nye treningsapparater bak Kollhytta. De vil undersøke hva det kan komme til å koste, og hvorvidt det eksisterer muligheter for støtte til dette fra Bymiljøetaten eller andre.

7. Foreldretrening
Koll ønsker å synliggjøre og utvide treningstilbudet til foreldre. Det skjer en del aktivitet i gruppene. Langrennsgruppa har gjennomført intervalltrening for foreldre på torsdager, og denne vil også være åpen for foreldre fra andre grupper. Videre har langrenn arrangert løpeturer for foreldre og barn på lørdager. Dette vil åpnes for medlemmer fra alle grupper. Hovedlaget tar ansvaret for å profilere og videreutvikle foreldretrening i regi av Koll, men vil i stor grad basere trekke på ressurspersoner fra gruppene.

Neste styremøte: 23. September, kl 19.00
Comments