Hovedside‎ > ‎Om IL Koll‎ > ‎Styret IL Koll‎ > ‎

Referat fra styremøtet 24. oktober 2011

Tilstede; Camilla Becker (fotball), Hans Olav Hamran (ski), Idar Ingebrigsten (volleyball), Brit Reinsli (kasserer), Fredrik Wulfsberg (formann), Morten Biong Nilsen (styremedlem) og Erik Borg (orientering)

Nordmarkstravern, ved Morten Biong
Meget godt gjennomført med rekorddeltagelse. Overskuddet ble fordelt mellom ski og friidrett med 90/10 som tidligere år.

Økonomi, alle
Vi får offentlige tilskudd i form av bingopenger, lokale aktivitetmidler, momskompensasjon, anleggstøtte, og hodestøtte.  O-gruppa og friidrett søker spillemidler via særforbundet.  Fridrett: Litt høyere aktivitet med litt større inntekt og utgifter som balanseres. O-gruppa: Liten og grei økonomi i balanse. Fotball: Høyere aktivitetsnivå med cup og innebandy. Får et lite overskudd. Volleyball: Mer av utgifter går til trener fra US men mindre reisekostnader nå som vi ikke har elitelag for damer. Har kontroll på økonomi. Ligger på pluss-siden. Ski: Høyt aktivitetsnivå. Større inntekter og utgifter enn tidligere. Økonomien ok.
Økonomien er under kontroll totalt.

Nike avtale med fotball og volleyball, Fredrik
Volleyball og Fotball har fremforhandlet en avtale med Nike og Thorsov Sport.
Vedtak: Friuttak skal fordeles mellom volleyball og fotball basert på direkteuttak til gruppene på årsbasis. Fotball oversender 5.000,- til Volleyball som et engangskompensasjon.

Revisor og valgkomitefunksjonen, Fredrik
Hovedregnskapet må være klart en mnd før årsmøtet. Alle kasserere møter revisor og hovedkasserer for gjennomgang før årsmøtet. Gruppene må være ferdige med regnskapet før utgangen av mars. Gruppeårsmøter bør avholdes i april.

Valgkomiteen består i dag av lederne fra gruppene. Gruppene oppfordres til å finne kandidater til valgkomiteen utenfor styret. Først og fremst skal finne formann, kasserer og andre styremedlemmer som ikke er leder av en undergruppe.

Eventuelt
  • Erik Skei har invitert til gjennomgåelse av Åpent Møte i Nordre Aker 31. oktober om Kommuneplanen 2013. Fredrik W. stiller og ønsker innspill fra gruppene.
  • Fotball. J99 spiller ett år til for Koll (7er), G99 har gått til Lyn og er tatt vel i mot. Det inngås en ny samarbeidsavtalen med Lyn som viderefører tidligere samarbeid, først på jentesiden. Rekruttering fra Tåsen og Kringsjå blir regulert.
Comments