Hovedside‎ > ‎Om IL Koll‎ > ‎Styret IL Koll‎ > ‎

Referat fra styremøtet 9. januar 2012

Til stede: Fredrik, Morten, Brit, Thor, Geir (ski), Arne, Idar, Camilla

1. Status medlemsmassen. Medlemstallene ble gjennomgått. Det er totalt 1195 aktive i gruppene, hvilket er en økning på 311 fra 2010. Antall betalende har økt fra 653 i 2010 til 1007 i 2011. Til tross for kraftig reduksjon i medlemsavgiften har inntektene økt. Økt antall medlemmer gir også økt hodestøtte (250.- per betalende <25 år). Viktig at lagene presiserer at det er to fakturaer; medlemsavgift og treningsavgift. Friidrett vurderer å gå over til deltaker.no for fakturering (i stedet for Verktøykassa)

2. Idrettsregistreringen. Alle gruppene må registrere sin medlemsmasse fordelt på kjønn og alder. Nytt for ski gjelder registrering av funksjonshemmede. Husk å gi beskjed til Fredrik/Britt dersom medlemmer slettes i grupperegisteret. Fredrik registrerer for hovedlaget.

3. Økonomi.
 • Medlemskontingent 2012 er fastsatt av årsmøtet i 2011. 
 • Brit foreslo å la en ekstern regnskapsfører ta hånd om lønnsutbetalinger, forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift for alle gruppene. Gruppenes arbeid med lønnsutbetaling er tidkrevende og det blir en del avvik for hovedlaget. Det ble besluttet at Brit går videre med å finne en ekstern regnskapsfører. Hun tar kontakt med den personen som benyttes av Volleyball. Brit og Fredrik inngår avtale med regnskapsfører. Fordeling av denne kostnaden tas opp på et senere tidspunkt. 
 • Gruppenes arbeidsgiveravgift må innbetales til hovedlaget og arbeidsgiveravgift må inn i budsjettene for neste år. 
 • Frist for grupperegnskap til Brit er innen utgangen av uke 8. Brit sender ut kontoplan i løpet av uken. Det blir et møte med gruppekasserere og revisorer med fremvisning av bilag mm. Hovedlagets regnskap ferdigstilles innen påske. 
 • Klubben har god oversikt og kontroll på de ulke støtteordningene. Fredrik og Brit søker for klubben samlet. Reisetilskudd internasjonale mesterskap og stipend kan være aktuelt for Volleyball. Frist for søknad (gjennom hovedlaget) er 1.februar.  Egne støtteordninger for funksjonshemmede.  
 • Thor redegjorde for en foreslått avtale med AvanciaXpress. Dette gir noen fordeler for idrettslaget med over 25 medlemmer. Volleyball har avtale med NIMI, så denne avtalen må eventuelt signeres på vegne av Friidrett. Gruppene kan selv velge om de vil sende info om dette til sine medlemmer. Thor sender ut detaljer om avtalen. 
4. Orientering fra gruppene
 • O-gruppa: Har hatt en økning i medlemsmassen. Tar sikte på å arrangere et par løp i år og skal diskutere tiltak overfor de yngste. Årsmøte 25.1. 
 • Volleyball: Har hatt en runde m h t trener, men det er i ferd med å ordne seg. Sportslig sett går det bra og det er håp om å spille seg opp i eliteserien igjen. Kommer tilbake om evt. åpen dag. Vi fikk ikke penger til Sandvolleyballbane i 2011, heller. Morten sørger for å endre i oversikten over ønskede nye anlegg fra Sandvolleybane til “Idrettsanlegg for Sandvolleyball”. Volleyball har dårlig erfaring med Nike-avtalen. Møte 20.januar kl. 14.00 med Nike og Torshov Sport. Fotball er velkommen til å delta. 
 • Fotball: Lagene har vintertrening inne (Korsvoll, Berg og Manglerudhallen) og ute på Lyn-banene. Det jobbes fortløpende med banetilgang. Påmelding til serien er i gang og det ser ut til å bli mange lag fra Koll. 
 • Friidrett: Bra oppmøte på treningene. Ikke så mye konkurransedeltakelse som tidligere år. Stavhopperne sesongdebuterte søndag og hoppet bra. 
 • Ski: Stor aktivitet og stadig flere medlemmer. Kloppen er bygget i løpet av høsten. Koll-mila blir det store i vinter. Juniorgruppe for første gang på mange år hvor en av guttene gjorde det veldig bra. Seniorgruppe som tar sikte på å stille i NM stafett. Lysløypa ved Kollbanen skal barklegges; dette kan det søkes støtte til.

Comments