Hovedside‎ > ‎Om IL Koll‎ > ‎Styret IL Koll‎ > ‎

Referat fra styremøtet i IL Koll onsdag 27. oktober 2010

Til stede: Fredrik Wulfsberg (leder), Børge Pedersen (kasserer), Morten Biong Nilsen (styremedlem), Trude Bakke (friidrett, vara for Cecilie Bakke Dueled), Idar Pe Ingebrigtsen (volleyball), Hans Olav Hamran (ski), Espen Frøyland (fotball, vara for Frank Larsen).  
Referent: Trude Bakke 

1. Koordinering og verdier 
Fotballgruppa tilbyr vinterfotball for barn født 2004 eller tidligere på tirsdager eller torsdager. Tidspunktet kolliderer med skitreningen. Er vinterfotball i strid med ønsket om at små barn skal få prøve flere idretter? 

Vedtak: Fotballstyret undersøker om det lar seg gjøre å flytte vinterfotball til mandag eller onsdag. Til neste sesong bør man legge vinterfotballen til mandag eller onsdag. Styret vil diskutere på neste styremøte prinsipielle sider av dette, se sak 7. 

2. Siden sist
Fotball: Det er jente- og guttelag i årskullene 1999–2004. Erfaringsmessig har ikke Koll fotball greid å beholde lag når de begynner med ellver-fotball.  Gutter går oftest til Korsvoll, mens jenter begynner i Lyn.  I år har J98 hatt en styrt overgang til Lyn. Økonomien er god. 

Friidrett: Økonomi god, dugnad går godt. Mange aktive barn. Innetrening vinter fra 10 år. Trenerstaben full, av tenåringer stort sett, som har aktivitetslederkurs. 6-7 års gruppe startet av entusiastiske foreldre, foreldretrent. Vil passe bra med overgang til skilek på vinteren alders- og tidsmessig. 

Volleyball: Også herrelag i eliteserien. Flere nye lag for barn og ungdom, yngste 2000-årgang. Dobbelt så mange jente- som guttelag. Laget brosjyre vedrørende sandvolleyballbane på Kringsjå. Idrettens organer ønsker idrettsanlegg for dette finansiert av Oslo kommune og spillemidler. Idar og Fredrik på deputasjon i Oslo Rådhus. 

Ski: Nærmest enige om treningstider i snøparken med Lyn. Koll skal betale Lyn 40 000 kr i år for å bruke snøparken. Treningsansvarlig er Helge Bartnes. Ellers 15 trenere, 7 fra forrige sesong. Team OSO fortsetter. Rekrutteringen er god. 

Vedtak: Fotball og friidrettsgruppa skriver oppsummeringer av sesongen som publiseres på koll.no i løpet av november. 

3. Jubileumsfesten 
35 deltakere påmeldt. Festen skal være selvfinansierende. Gruppene tar ansvar for å markere jubileet i løpet av året. Det vil uansett bli en markering i forbindelse med St.hans på Kollbanen. 

4. Nordmarkstraver’n 
Over 700 løp. Mål over 1000 neste år. Det var et svært vellykket arrangement. 
Vedtak: Av overskuddet går 90 000 kr til skigruppa, 10 000 kr til friidrett. Morten tar ansvar for et sammendrag til årsmeldingen. 

5. Medlemskontingent 
Vedtak: Liste over betalte og ikke betalte fakturaer sendes gruppene som sjekker alle medlemmene, om de er med i hovedlaget. Gruppene gir tilbakemelding før 1.gangs purring sendes, og ettersending (mange nye medlemmer siden august). Kontingent for 2011 sendes ut i februar. 

6. Økonomi 
Oppdatert budsjett fra Koll Ski godkjennes. Orientering om hodestøtte, LAM, mva. kompensasjon. Koll er nå godkjent som lotteriverdig organisasjon. Klubben har vokst så mye i størrelse at det må betales arbeidsgiveravgift av all lønnsinntekt. 

Vedtak: (i) Gruppene rapporterer sin økonomi på høsten. (ii) Børge lager en fordeling av hodestøtte til gruppene og (iii) utarbeider et system for innbetaling av arbeidsgiveravgift i samarbeid med økonomiansvarlige i gruppene. 

7. Viktige saker framover 
Fredrik oppfordret gruppene til åpenhet om styrearbeidet. 
Kolls verdigrunnlag er tema for neste styremøte 26. januar kl. 20:00.
Comments