Hovedside‎ > ‎Om IL Koll‎ > ‎Styret IL Koll‎ > ‎

Referat fra styremøte 14. mars 2011

Til stede: Fredrik Wulfsberg, Idar Pe Ingebrigtsen, Børge Pedersen, Morten Biong Nilsen, Thor Gjesdal, Hans Olav Hamran og Frank Larsen.

1. Regnskap 2010. Alle regnskapene har kommet inn, og det er ingen store overraskelser. Regnskapene skal nå konsolideres. Styret ber lagene om å lage egen konto for lønnsutgifter for å synliggjøre disse og deretter levere oppdatert regnskap. Årsmøtet 4. mai skal godkjenne regnskapet og budsjett for 2011.

2. Årsberetning. Beretningene fra fotball og friidrett må leveres så raskt som mulig. Volleyball og ski tar med i beretningen det som har skjedd i inneværende sesong. Ambisjonen er at årsberetningen skal bli lest av mange i klubben. Styret vil bidra til dette.

3. KlubbenOnline. Styret vedtok å kun abonnere på medlemsservice for å spare rundt 5000,- i året for webhotel. De gamle sidene forsvinner 1. mai og det er viktig nå at fotball får satt opp sin side før sesongen.

4. Bilder på koll.no. Styret vedtok retningslinjer for bildebruk på hjemmesidene.

5. Fysisk aktivitet på Kringsjå skole.
- Skigruppa har bidratt hittil og nå skal volleyballgruppa overta før fotballgruppa tar siste del. Det må gjennomføres en evaluering av opplegget før sommeren sammen med skolens ledelse.
- Det gjenstår utbetaling av lønn til de som har vært treningsledere på skolen. Hvert enkelt lag utfører lønnsutbetalingen og oversender dokumentasjonen til hovedstyret for en refusjon av utgiftene.

6. Anlegg
- Koll har fått henvendelse fra Korsvoll skole om å få bruke skianlegget på Kollbanen. Styret er positive til dette og vil tilby det samme til Kringsjå skole. 
- Sandvolleyballbane på Kringsjå er et prioritert anlegg hos Idrettskretsen, men Koll mangler penger for å bygge banen. Styret vil derfor jobbe for å få politikerne i byen til å støtte dette prosjektet økonomisk.
- Videre vil styret ta opp hallsituasjonen i bydelen. Det er stor mangel på halltid og spesielt rammer dette volleyball.
- Koll trenger også støtte til å bedre belysningen av Kollbanen og den tilhørende lysløypa.
- Det er utarbeidet en presentasjon av Koll, klubbens aktiviteter og betydning for bydelens barn og unge spesielt. Hensikten er å vise behovet for offentlig støtte til å oppgradere eksisterende anlegg samt bygge anlegg til nye idretter.
- Idar og Fredrik møter Erik Skei, Nordre Aker Venstre, for å diskutere idrettsanlegg i Nordre Aker.

7. Kolls verdigrunnlag
- Saken følges opp videre. Styreleder er ansvarlig. Frank oversender fotball sitt dokument som er laget for trenere og lagledere.

8. 70-årsjubileum for barna
- Styret vedtok å lage en Kolldag på St.Hansaften på Kollbanen i samband med 70 årsfeiringen. Her må alle lagene bidra for å gjør dette til et godt arrangement med grilling, sport og leker.

9. Eventuelt
- 3. og 4. september er Kollbanen utleid til Nydalen for KM i orientering.
- For å danne et innbandylag, må årsmøtet vedta at Koll skal være en bandyklubb.
- Medlemskontigent i Koll er utsendt. Medlemsregisteret må oppdateres. Som vanlig kommer det mange spørsmål som skyldes forvirringen rundt medlemskontigent og treningsavgift. Her må vi bare fortsette å opplyse medlemmene om at de må betale to ganger per år siden dette er to forskjellige ting.
- Det vil bli skifte i klubbens styre: Børge ønsker å gå av som kasserer, men sitter i styret til vi har funnet en ny kasserer. Det blir også skifte av leder i friidrett. 

Neste styremøte holdes før årsmøtet 4. mai.
Comments