Hovedside‎ > ‎Om IL Koll‎ > ‎Styret IL Koll‎ > ‎

Referat fra styremøtet 25. august 2010

lagt inn 31. aug. 2010, 10:04 av Fredrik Wulfsberg   [ oppdatert 19. jan. 2014, 23:33 ]
Tilstede: Fredrik Wulfsberg (leder), Børge Pedersen (kasserer), Morten Biong Nilsen (styremedlem), Cecilie Dueled (friidrett), Idar Pe Ingebrigtsen (volleyball), Hans Olav Hamran (ski), Frank Larsen (fotball).

Vedtak
 1. Alle større utgifter eller forpliktelser som klubbens grupper påtar seg skal godkjennes og signeres av klubbens leder. Dette gjelder blant annet arbeidskontrakter og sponsoravtaler.  Trenerkontrakter under 20.000,- er delegert ved fullmakt til gruppenes ledere, mens kopi av kontraktene sendes hovedstyrets leder for arkivering.  Klubbens skal innføre standardkontrakter for trenere.  Børge følger opp saken. 
 2. Skigruppa oversender styret nytt budsjett pga endrede forutsetninger etter bruddet med Lyn.
 3. Det avholdes dugnad på Kollbanen lørdag 11. september.  Alle grupper stiller med minst 5 deltagere.
 4. Styret diskuterte prinsippene for hvem som kan være med på Kolls idrettsaktiviteter.  Koll er prinsipielt åpent for alle uanhengig av bosted.  Koll volley har fått en utfordring fordi tilstrømmingen av spillere er høy og klubben har begrenset tilgang til haller.  Klubbens styre mener det er viktig å framstå som en bydelsklubb for Nordre Aker, men i den grad det er mulig vil idrettsaktivitetene være åpne for aktive fra andre bydeler.  Dette er uproblematisk for gruppene ski, friidrett og fotball, mens volley altså har begrensninger pga hallkapasiteten.  Styret vedtok at volley kan prioritere spillere fra bydelen, men så langt det er mulig kapasitetsmessig skal spillere fra andre bydeler få delta.
Orinteringssaker
 1. Koll er nå registrert hos Idrettsforbundet og i Brønnøysundregisterene.  Dette er nødvendig for å få mva kompensasjon. Koll er også registrert slik at klubben kan få tildelt lokale støttemidler.  Morten stiller på møte i ISU 28. september på Engebråten for tildeling av midler.
 2. Koll låner ut Kollbanen og Kollhytta 1. september til Nydalen for kretsmesterskap i orientering.  Nydalen har til gjengjeld lagt ut annonse for Nordmarkstraver’n på sin hjemmeside.
 3. Koll volley har arrangert sandvolleyballturnering på Youngstorget.  Dette ble ikke den inntektskilden som man håpet på. Volley vil evaluere arrangementet og vurdere om dette skal gjentas.  Gruppen har ellers fått tilsynsansvaret for Tåsen skoles idrettshall.  På den sportslige siden har volley hatt med 4 spillere i EM i sandvolleyball og vil ha med minst 2 spillere til VM i sandvolley.
 4. Friidrett har skiftet ut to trenere og fått inn blant annet en kapasitet ved Line Fiskarstrand som skal ha ansvaret for 6-7 årsgruppen.  Friidrett har med 5 utøvere til UM i Molde som alle har kvalifisert seg.
 5. Fotball har 11 grupper innen barnefotball i årgangene født 1998-2003.  I tillegg har fotball et damelag i 7-er fotball.  Gruppen vil starte opp lag for 2004 årgangen i høst. Det er rundt 210 aktive fotballspillere og god drift av alle lag. Gruppene trener på Kollbanen og på Gaustadjordet.  På det sistnevnte området er det inngått avtale med naboene om bruken av banene.  Koll fotball rekrutterer hovedsakelig spillere fra Kringsjå skole.  FAU ved skolen har startet opp et prosjekt med sikte på å få en kunstgressbane på skolens område.  Koll fotball ønsker å være den klubben som er tilknyttet banen og har meldt tilbake til FAU at de ønsker å være med på prosjektet. 
 6. Skigruppen har laget en god plan for sesongen og fått på plass grunnelementene etter bruddet med Lyn.  Klubbene har nå et greit samarbeidsforhold. Koll har ansatt Helge Bartnes som hovedtrener.  Han har tidligere blant annet vært landslagstrener for Østerrike.  Skigruppen har booket Austli for treningssamling 19.-21. november.
 7. Nordmarkstraver'n gjennomføres som planlagt og man regner med rundt 500 deltagere.
 8. Koll skal i vinter stå som arrangør for et skirenn for funksjonshemmede.
 9. Koll har et godt opplegg for registrering og innhenting v politiattester for trenere og lagledere over 15 år.  Cecilie organiserer dette fra hovedstyret og friidrett, mens for de andre gruppene er de ansvarlige: Alice Boyd (fotball), Arne Nesset (ski), Idar Ingebrigtsen (volley).
 10. Giro for medlemskontgent er utsendt til alle som er registrert i medlemsregisteret.  Det er viktig at det arbeides videre for å få registeret fullstendig oppdatert.  Børge har ansvaret for registeret sentralt, mens Kari Linderud, Annie Brox, Thor Gjesdal og Frank Larsen er ansvarlige for registrene til ski, volley, friidrett og fotball.  Børge utarbeider gode rutiner for vedlikehold av registeret og oppfølging av medlemmene sammen med de gruppeansvarlige.
 11. Koll fyller 70 år 3. november 2010.  Det vil som tidligere vedtatt arrangeres to fester for å markere jubileet.  Festkomiteen består av Ketil Moen (friidrett), Birgit Korvald (ski), Inge Russenes (volley).  Fotball skal supplere med et medlem snarest.
 12. Koll fotball vil aktivt ta i bruk hjemmesiden denne høsten.  Koll volley vil i en overgangsperiode ha en link til sin egen hjemmeside før de overfører aktivitetene til hovedsiden.
Comments