Hovedside‎ > ‎Om IL Koll‎ > ‎Styret IL Koll‎ > ‎Styremøte 23.9 2013‎ > ‎

Referat fra styremøte i Koll 24. mars 2014

Tilstede: Kjetil Aare Haugland (leder),  Solgunn Tverfjell (kasserer), Morten Biong Nielsen (styremedlem, ansvar Nordmarkstraveren),  Tove Jørstad (styremedlem, fotball), Thor Gjesdal (styremedlem, friidrett), Arne Tesli (styremedlem, orientering), Beate Krane (styremedlem, volleyball)

 Frafall: Ruth Lindefjeld (nestleder). Hans Olav Hamran (styremedlem, ski)

 

1.  Regnskap 2013/budsjett 2014

Regnskap for 2013 og budsjett for 2014 for hovedlag inkludert undergrupper må godkjennes av årsmøtet. Regnskapet må være ferdig revidert i god tid før dette. Kasserer i hovedlaget har laget en tidsplan for dette, og involverer gruppekassererne. 

2. Budsjett 2014 

Endelig budsjett for hovedlaget vil lages, og legges fram for styret når det endelige resultatet for 2013 er klart. Styret vedtok, gitt at resultatet for 2013 er på nivå med prognosene, at det endelige budsjettforslaget skal gi rundt null resultat, og at de skal settes av 50 000 i budsjettet som kan disponeres av hovedlaget.

3. Regnskapsfører
Styret vedtok å si opp avtalen med eksisterende regnskapsfører, samt å gi leder og kasserer en fullmakt til å inngå avtale med ny regnskapsfører.

4. Årsmøte 
Årsmøtet vil bli gjennomført 11. mai. I forkant av dette må alle gruppene ha gjennomført årsmøte, og ha utarbeidet årsmelding.  Årsmøtet skal godkjenne årsmelding, regnskap for 2013 og budsjett for 2014. Innkallingen til årsmøtet må sendes ut senest en måned før årsmøtet, saksliste senest to uker før.  Alle gruppene rapporterte at de er i rute med å gjøre det som skal gjøres før årsmøtet.

5. Anlegg

Fotballgruppen har kommet seg inn på prioriteringslisten til fotballkretsen. Veien lang er fram, men dette er uansett gode nyheter. Fotballgruppen fortsetter arbeidet med å fremme søknaden mot diverse etater, og trekker inn hovedlaget når nødvendig. 

Friidrettsgruppen orienterte om at de har mottatt et brev om at hallene på Idrettshøyskolen skal pusses opp fra 2015, og at dette vil gå ut over hallkapasiteten i bydelen.  Hovedlaget vil forfatte et skriv til bydelen hvor vi gjør oppmerksom på dette, og henstiller bydelen om å gjøre det som er mulig for å øke kapasiteten/åpningstiden for alle haller i bydelen.

6. Årets Kolling

Prisen deles ut til noen som har utmerket seg utover det vanlige sportslig eller organisatorisk i året som har vært. Prisen har vært utdelt både til enkeltpersoner og lag, til personer som har utmerket seg sportslig så vel som organisatorisk. Styret har mottatt tre kandidatur til prisen i år, men vil be om ytterligere begrunnelse for kandidaturene og gjøre vedtak om tildeling per e-post eller telefonmøte før årsmøtet.

7. Innstifting av ny pris

Styret ønsker å foreslå for årsmøtet at det opprettes en pris for innsats for Koll over tid. Styreleder utarbeider forslag til statutter for prisen, og styret vil deretter ta stilling til ordlyd samt hvorvidt de vil anbefale å opprette en slik pris . Intensjonen er å få godkjennelse fra årsmøtet for å opprette prisen i 2014.

Comments