Hovedside‎ > ‎Om IL Koll‎ > ‎Styret IL Koll‎ > ‎

Styremøtet 26. januar 2011

Referat

Til stede: Fredrik Wulfsberg, Idar Pe Ingebrigtsen, Børge Pedersen, Morten Biong Nilsen, Cecilie Dueled, Hans Olav Hamran og Frank Larsen.

Oppfølgingssaker
  • Fotballgruppa har skrevet et notat om aktiviteten om vinteren som er distribuert styremedlemmene tidligere. (O)
    Styret tar skriv fra fotball om vinterfotball til etterretning.
  • Medlemskontingent. Medlemmer 2010. Kontingent for 2011 sendes ut i februar (O) 
    1214 medlemmer er registrert og 1000 er registrert i en gruppe (en person kan forekomme i flere grupper). Stabilt medlemskap, men vi får inn mindre penger. Bare 54% har betalt, og vi taper støtte fra kommunen på dette. Alle fikk i oppdrag å lete etter årsaker til dette.
  • Verdigrunnlag. Styret må fremover arbeide med verdigrunnlag og strategi. Hvordan skal vi jobbe med dette? 
    Styret ønsker å gjøre det klart hvilket verdigrunnlag Koll har for sine medlemmer som en lokal klubb. Enige om å starte en ”kjedemail” i hovedstyret, der Fredrik stiller spørsmål og hver enkelt lar seg provosere til å svare. Kopier alle. Ikke kopier nye inn, men diskuter gjerne med andre utenfor styret. Resultatet legges frem på årsmøtet. Stikkord er verdigrunnlag, hvorfor er vi her, for hvilket område.
Kringsjå skole, fysisk aktivitet
Det er et ønske om at vi klarer å bistå for å markere oss på denne skolen. Alle tar en sjekk å ser om de kan stille med ressurser. Fredrik koordinerer.

Idrettsregistreringen
Dette er nå gjort av alle grupper.

Søknad om støtte fra kommunen (hodestøtte, LAM, anlegg), søknadsfrist 1. feb. Se vedlagt utlysningsbrev og søknadsskjema
Fredrik tok ansvaret for å gjøre dette. Husk søknad om støtte til Anlegg og lokalleie med frist 1. juni.

Årsmøtedato
Regnskap og budsjett skal leveres 1. mars. Innspill til beretning 1. mars for fotb, friidr, orient, nmt og påske for volley og ski. Beretning skal være fra årsberetning til årsberetningstidspunkt for å få med vintersesongen. Årsmøtet vil finne sted 4. mai.

Innebandy
Styret vedtok å ønske damelaget i innebandy velkommen etter at Fredrik hadde gjort rede for sin kommunikasjon med Korsvoll IL. Gruppen må klare seg selv økonomisk. Dersom innebandy ønsker å rekruttere bredere må dette opp i styret på nytt. Innebandy vil være en del av fotballgruppe rapporteringsmessig.

Eventuelt
Neste styremøte finner sted 14. mars 2011.
Comments