Hovedside‎ > ‎Om IL Koll‎ > ‎

Wenche og Sverre Sveen æredsmedlemmer

Wenche og Sverre Sveen ble på Kolls generalforsamling i 2005 utnevnt til idrettslagets første æresmedlemmer. I begrunnelsen trakk Kolls leder Morten Biong-Nilsen fram ekteparets sentrale rolle i oppbyggingen av jentefotballen både i Koll og i Norge. Fra starten i 1978 gikk det raskt framover. I 1985 vant Koll fire kretsmesterskap. Wenche og Sverre var trenere og ledere for alle lagene. Andre høydepunkter var seier i Norway Cup i 1985 og Dana Cup i 1988.

Biong-Nilsen viste videre til ekteparets svært langvarige innsats i den frivillige idretten:
– Ekteparet Sveen startet og organiserte damefotballen i Koll. Den første treningen ble holdt 16. mai 1978. Deretter var Wenche og Sverre aktive ledere og trenere sammenhengende i 26 år fram til høsten 2004 da de ledet sine siste kamper med kvinnenes sjuerlag.

På 70-tallet var kvinnefotballen i Norge i startfasen. Den møtte mye motstand, men entusiaster som Wenche og Sverre trosset motstanden og bygget opp det som i dag er Norges suverent største kvinneidrett. I Koll var de to administrative ledere, materialforvaltere og i perioder trenere for alle lagene. Arbeidet ga suksess både i topp og bredde. Fra prøvesesongen 1978 med ett lag vokste jentefotballen via sju lag i 1985 til 140 spillere i 1990. Sportslige høydepunkt kom blant annet med fire kretsmesterskap i 1985, seier i småjenteklassen i Norway Cup i 1985 og seier i juniorklassen i Dana Cup i 1988, i alle tilfellene med ekteparet Sveen som trenere og ledere. I første del av 90-tallet spilte Kolls kvinnelag i 1. og 2. divisjon.

Sverre Sveen var leder for jentefotballgruppa fra starten til 1994. Wenche Sveen var styremedlem og materialforvalter fram til 2002.

I en årrekke reiste Wenche og Sverre til Dana Cup i Hjørring i Danmark, gjerne med ansvar for lag i flere aldersklasser. Turene ga både sportslig og sosial stort utbytte og var av vesentlig betydning for å styrke interessen for jentefotballen i Koll.

Fra slutten av 90-tallet begynte de to å ”trappe ned”, med ansvar for et senior damelag samt for hele fotballgruppas utstyr som ble oppbevart i ekteparets garasje.

Allerede i 1985 fikk de to Norges Fotballforbunds honorære lederstipend. Deretter fortsatte de med sin omfattende gratisinnsats i nye 20 år.

Wenche og Sverre Sveen har gjort en uvurderlig innsats for IL Koll og for kvinnefotballen i Norge. Det er svært velfortjent at de nå blir Kolls første æresmedlemmer.

Av Paul Bjerke
Oslo, 26. mai 2005
Comments