Nyheter

Nytt lysanlegg i Trollbakkene

lagt inn 19. des. 2017, 02:14 av Norman Weisz   [ oppdatert 19. des. 2017, 02:20 ]

Storetroll i nytt flomlys med Kollhytta i bakgrunnen
Vi har nå byttet ut armaturene i hoppbakkene og ned på selve Kollbanen. Nå er det moderne led lamper som både lyser bedre og bruker mindre strøm enn de gamle. I tillegg har vi fjernet den skjemmende ledningen som hang rett foran Kollhytta, den er nå nedgravd. Fra nå av styres lysene i Trollbakkene og på Kollbanen fra en ny lysbryter som er plassert på hjørnet av Kollhytta, hjørnet mot hoppbakkene. Vi håper på masse snø og mye aktivitet i hoppbakkene, og at skileken og andre brukere også vil få glede av det nye lysanlegget. En stor takk til alle som har bidratt til å få dette til, særlig Øyvind som startet det hele, Morten som gravde ned ledningen, Pål som har utarbeidet tekniske spesifikasjoner og Bymiljøetaten med Spillemidlene og Gjensidigestiftelsen som sammen har bidratt med nødvendige midler.

Lys i Kollparken

lagt inn 4. feb. 2017, 06:29 av Fredrik Wulfsberg

Da er også lyset på plass i Kollparken bak Kollhytta på Kollbanen. Vi håper styrkeapparatene vil bli flittig benyttet av alle gruppene i idrettslaget.

Innkalling til årsmøte i Idrettslaget Koll

lagt inn 1. jan. 2017, 11:41 av Koll post   [ oppdatert 22. mar. 2017, 09:33 ]

Innkalling til årsmøte i idrettslaget Koll

Styret innkaller herved til årsmøte i idrettslaget Koll.

Årsmøtet avholdes den 28. mars 2017 kl 1900 i Kollhytta.

Dagsorden:

1.     Godkjenne de stemmeberettigede.

2.     Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

3.     Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4.     Behandle idrettslagets årsberetning, herunder gruppeårsmeldinger. (Årsberetningen; Vedlegg 1 vil bli lagt ut på www.koll.no ca 1 uke før årsmøtet )

5.     Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. (Regnskap og revisjon legges fram i møtet)

6.     Vedta idrettslagets budsjett. (Budsjett legges fram i møtet)

7.     Behandle forslag og saker

7.1.   Årets Kolling 2016

8.     Valg (Valgkomiteens innstilling legges fram i møtet)

Idrettslaget har behov for kandidater til å ha verv i hovedstyret. Kandidater bes å melde sin interesse til lederen: Kai Erik Jensen T. 98687370; kai@vikenfiber.no eller valgkomiteleder: Erik Borg; erik.borg@gmail.com

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

Kontaktperson: Kai Erik Jensen, kai@vikenfiber.no

 


 

Gave fra Sparebankstiftelsen DNB.

lagt inn 12. des. 2016, 11:16 av Tina Hulbaklien Bakke

IL Koll – ski fikk kr 400 000,- til Kollparken bak Kollhytta! Sparebankstiftelsen fikk inn 1110 søknader og ga bort 79 millioner til gode formål.

Leder Øyvind Bånerud tok i mot gaven på vegne av Koll-ski. Koll takker alle som har bidratt til at Kollparken har blitt en realitet.


Kommunen frakter tømmer ut fra Kollbanen.

lagt inn 13. mai 2016, 02:15 av Fridtjof Scheie   [ oppdatert 13. mai 2016, 02:16 ]

Kommunen ved Bymiljøetaten setter i gang med fremkjøring av tømmeret ved Kollbanen i løpet av noen dager nå.

 Det vil bli mellomlasting på asfaltplassen i sørenden av sletta. 


Ta dere en tur for å se hvor åpent og fint det har blitt rundt hoppbakkene og i lysløypa!

Hogst på Kollbanen

lagt inn 21. apr. 2016, 23:48 av Fredrik Wulfsberg

Kommunen starter med hogst på Kollbanen og rundt lysløypa førstkommende uke.  Det hugges for å klargjøre for nytt lys i lysløypa samt for traseen til den nye turveien mellom Grinda og Sognsvann som vil få en avstikker ned til Kollbanen.

Protokoll fra IL Kolls årsmøte 31.mars 2016

lagt inn 13. apr. 2016, 13:53 av Koll post

Protokoll - årsmøte i Idrettslaget Koll,

Glasshuset, Kringsjåhallen, torsdag 31. mars 2016

Tilstede: Kai Erik Jensen, Øyvind Bånerud, Tove Jørstad, Thor Gjesdal, Morten Biong-Nilsen, Arne Tesli, Siri Rostof, Niels Aakvaag, Brit Reinsli, Siri Slotterøy Johnsen, Yanjun Li Johansen, Kersti Ekeland Bjurstrøm (referent)

IL Kolls årsmøte

lagt inn 14. feb. 2016, 03:32 av Koll post   [ oppdatert 22. mar. 2016, 02:08 ]

31. mars. 2016 kl. 20.00

Sted: Glasshuset i Kringsjåhallen

 Dagsorden:

1.     Godkjenne de stemmeberettigede.

2.     Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

3.     Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4.     Behandle idrettslagets årsberetning, herunder gruppeårsmeldinger. (Årsberetningen; Vedlegg 1)

5.     Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. (Regnskap og revisjon legges fram i møtet)

6.     Vedta idrettslagets budsjett. (Budsjett legges fram i møtet)

7.     Behandle forslag og saker

7.1.   Lov for Koll (Vedlegg 2. Er lagt ut på www.koll.no )

8.     Valg (Valgkomiteens innstilling legges fram i møtet)

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

Årsmøtet er kunngjort på Kolls hjemmeside og Kolls facebookside.

Spørsmål kan rettes til kai@vikenfiber.no

Velkommen, Hilsen styret.

Protokoll fra ekstraordinært årsmøte

lagt inn 20. nov. 2015, 09:11 av Koll post

Protokoll - ekstraordinært årsmøte i Idrettslaget KOLL,

KOLL hytta, mandag 9. november 2015

Tilstede: Kjetil  Aare Haugland, Øyvind Bånerud, Thor Gjesdal, Tove Jørstad, Erik Borg, Lars Nordsletten, Morten Biong Nilsen, Kai Erik Jensen, Norman Weisz, Niels Aakvaag, Kersti Ekeland Bjurstrøm (referent)

IL Koll 75 år: Beretningen om ULL

lagt inn 3. nov. 2015, 06:30 av Fredrik Wulfsberg

Gratulerer til alle Kollinger! I dag 3. november er IL Koll 75 år. I anledning jubileet bringer vi historien om ULL som var en av forløperne til Koll.

Historien er nedtegnet av Gunnar Hagen som var politimann og døde i 2013.

1-10 of 103