Nyheter

Årsmøte 2019, 20. mars

lagt inn 14. feb. 2019, 11:50 av Koll post   [ oppdatert 18. mar. 2019, 12:20 ]

Til medlemmene i Idrettslaget Koll

 

Innkalling til årsmøte i idrettslaget Koll

Styret innkaller herved til årsmøte i idrettslaget Koll.

Årsmøtet avholdes den 20. mars 2019 kl 2000 i Kollhytta.

Dagsorden:

1.     Godkjenne de stemmeberettigede.

2.     Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

3.     Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4.     Behandle idrettslagets årsberetning, herunder gruppeårsmeldinger. (Årsberetningen; Vedlegg 1 vil bli lagt ut på www.koll.no ca 1 uke før årsmøtet )

5.     Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. (Regnskap og revisjon legges fram i møtet)

6.     Vedta idrettslagets budsjett. (Budsjett legges fram i møtet)

7.     Behandle forslag og saker

 

7.1.   Årets Kolling 2018

 

7.2.   Ift vedtektene til IL Koll, slik de offisielt er registrert i Brønnøysundregisteret, foreslås vedtektene endret for signaturfullmakt og prokura-fullmakt for IL Koll. Vedtektene endres på signatur og prokura fra "styrets leder alene" til "2 styremedlemmer hver for seg" 

 

8.     Valg (Valgkomiteens innstilling legges fram i møtet)

Idrettslaget har behov for kandidater til å ha verv i hovedstyret. Kandidater bes å melde sin interesse til valgkomiteleder: Sjur Langedal; T. 97746959,   sjur.langedal@vikenfiber.no, eller klubbens leder: Kai Erik Jensen T. 98687370; kai@vikenfiber.no

Dersom du har saker som du ønsker skal tas opp i årsmøtet må de være levert skriftlig til klubbens leder; Kai Erik Jensen, kai@vikenfiber.no innen 8. mars 2019.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Hovedstyret

Kontaktperson: Kai Erik Jensen, kai@vikenfiber.no

Valg i IL Koll

lagt inn 28. jan. 2019, 23:53 av Fridtjof Scheie

Hei Kolling

Er du en person som tilhører en eller flere av følgende kategorier:

  • Har unger i Koll som benytter seg av en eller flere av Kolls ulike tilbud, og du har synspunkter på hvordan disse tilbudene skal formes.
  • Unga har flyttet ut, og du begynner å få mer tid til overs enn du kan benytte på å pusse opp hus eller hytter. Dessuten synes du det er mer moro å jobbe ute enn hjemme.
  • Nylig flyttet inn i nabolaget og ønsker å bidra i frivillig arbeid for å bli kjent med folk.
  • Du bruker mye tid på ulike treningsformer på å forsøke å opprettholde formen. Litt av denne tiden ønsker du å benytte på Koll.

Eller er du rett og slett en sosial person som liker å drive med organisasjonsarbeid.

Koll skal bekle følgende roller i styret og disse er på valg fra våren 2019:

Styrets leder
AnleggsansvarligStyrets leder har følgende rolle:
Juridisk ansvarlig for klubben – alle gruppene. 
Økonomisk ansvarlig for alle gruppene
Være et offisielt ansikt mot nærmiljøet, politikere  og andre som er interessert i IL Koll.
Lede og organisere 3-6 styremøter i året
Lede og organisere årsmøtet
Sammenfatte årsrapport

Som leder velger du selv hvor synlig og aktiv du ønsker å være.  
Alle gruppene (fotball, volleyball, friidrett, ski og orientering) er selvstendige og selvstyrte.

Koll har en god hovedkasserer og vi har et godt regnskap og revisjonsfirma som avhjelper leders ansvar meget godt.


Ta kontakt med valgkomiteen hvis dette er av interesse
mvh 

Valgkomiteen for styret i Koll

Sjur Langedal, mob 97 74 69 59

Torkel Engeness mob 48 89 26 28

Vårdugnad på Kollbanen søndag 6. mai kl 12.00

lagt inn 17. apr. 2018, 12:21 av Norman Weisz

Årets vårdugnad arrangers som et samarbeid mellom ski, fotball og orientering som alle er aktive brukere av anlegget vårt på Kollbanen. Området skal ryddes etter vinteren, fotballbanen klargjøres for sesongen, innholdet i boden gjennomgås og organiseres, og diverse andre oppgaver. Fint hvis et par personer som liker å snekre litt melder seg slik at vi kan få laget en enkelt benk rundt bålplassen bak hytta. Etter et par timer med dugnad blir det hyggelig samvær med litt grilling hvis været tillater det.
Vel møtt på Kollbanen søndag 6. mai klokken 12.00.

Innkalling til årsmøte 2018 i Idrettslaget Koll

lagt inn 7. mar. 2018, 00:53 av Norman Weisz   [ oppdatert 20. mar. 2018, 09:59 av Koll post ]

Innkalling til årsmøte i Idrettslaget Koll

Styret innkaller herved til årsmøte i Idrettslaget Koll.

Årsmøtet avholdes den 20. mars 2018 kl 2000 i Kollhytta.

Dagsorden:

1.     Godkjenne de stemmeberettigede.

2.     Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

3.     Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4.     Behandle idrettslagets årsberetning, herunder gruppeårsberetninger. (Årsberetningen; se vedlegg under)

5.     Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. (Regnskap, se vedlegg under. Revisjon legges fram i møtet)

6.     Vedta idrettslagets budsjett. (Budsjett legges fram i møtet)

7.     Behandle forslag og saker

7.1.   Årets Kolling 2017

8.     Valg (Valgkomiteens innstilling se vedlegg under)

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

Kontaktperson: Kai Erik Jensen, kai@vikenfiber.no

Nytt lysanlegg i Trollbakkene

lagt inn 19. des. 2017, 02:14 av Norman Weisz   [ oppdatert 19. des. 2017, 02:20 ]

Storetroll i nytt flomlys med Kollhytta i bakgrunnen
Vi har nå byttet ut armaturene i hoppbakkene og ned på selve Kollbanen. Nå er det moderne led lamper som både lyser bedre og bruker mindre strøm enn de gamle. I tillegg har vi fjernet den skjemmende ledningen som hang rett foran Kollhytta, den er nå nedgravd. Fra nå av styres lysene i Trollbakkene og på Kollbanen fra en ny lysbryter som er plassert på hjørnet av Kollhytta, hjørnet mot hoppbakkene. Vi håper på masse snø og mye aktivitet i hoppbakkene, og at skileken og andre brukere også vil få glede av det nye lysanlegget. En stor takk til alle som har bidratt til å få dette til, særlig Øyvind som startet det hele, Morten som gravde ned ledningen, Pål som har utarbeidet tekniske spesifikasjoner og Bymiljøetaten med Spillemidlene og Gjensidigestiftelsen som sammen har bidratt med nødvendige midler.

Lys i Kollparken

lagt inn 4. feb. 2017, 06:29 av Fredrik Wulfsberg

Da er også lyset på plass i Kollparken bak Kollhytta på Kollbanen. Vi håper styrkeapparatene vil bli flittig benyttet av alle gruppene i idrettslaget.

Innkalling til årsmøte 2019 i Idrettslaget Koll

lagt inn 1. jan. 2017, 11:41 av Koll post   [ oppdatert 14. feb. 2019, 11:25 ]

Til medlemmene i Idrettslaget Koll

 

Innkalling til årsmøte 2019 i idrettslaget Koll

Styret innkaller herved til årsmøte i idrettslaget Koll.

Årsmøtet avholdes den 20. mars 2019 kl. 2000 i Kollhytta.

Dagsorden:

1.     Godkjenne de stemmeberettigede.

2.     Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

3.     Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4.     Behandle idrettslagets årsberetning, herunder gruppeårsmeldinger. (Årsberetningen; Vedlegg 1 vil bli lagt ut på www.koll.no ca 1 uke før årsmøtet )

5.     Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. (Regnskap og revisjon legges fram i møtet)

6.     Vedta idrettslagets budsjett. (Budsjett legges fram i møtet)

7.     Behandle forslag og saker

 

7.1.   Årets Kolling 2018

 

7.2.   Ift vedtektene til IL Koll, slik de offisielt er registrert i Brønnøysundregisteret, foreslås vedtektene endret for signaturfullmakt og prokura-fullmakt for IL Koll. Vedtektene endres på signatur og prokura fra "styrets leder alene" til "2 styremedlemmer hver for seg"

 

 

 

8.     Valg (Valgkomiteens innstilling legges fram i møtet)

Idrettslaget har behov for kandidater til å ha verv i hovedstyret. Kandidater bes å melde sin interesse til valgkomiteleder: Sjur Langedal; T. 97746959,   sjur.langedal@vikenfiber.no, eller klubbens leder: Kai Erik Jensen T. 98687370; kai@vikenfiber.no

Dersom du har saker som du ønsker skal tas opp i årsmøtet må de være levert skriftlig til klubbens leder; Kai Erik Jensen, kai@vikenfiber.no innen 8. mars 2019.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Hovedstyret

Kontaktperson: Kai Erik Jensen, kai@vikenfiber.no

 


 

Gave fra Sparebankstiftelsen DNB.

lagt inn 12. des. 2016, 11:16 av Tina Hulbaklien Bakke

IL Koll – ski fikk kr 400 000,- til Kollparken bak Kollhytta! Sparebankstiftelsen fikk inn 1110 søknader og ga bort 79 millioner til gode formål.

Leder Øyvind Bånerud tok i mot gaven på vegne av Koll-ski. Koll takker alle som har bidratt til at Kollparken har blitt en realitet.


Kommunen frakter tømmer ut fra Kollbanen.

lagt inn 13. mai 2016, 02:15 av Fridtjof Scheie   [ oppdatert 13. mai 2016, 02:16 ]

Kommunen ved Bymiljøetaten setter i gang med fremkjøring av tømmeret ved Kollbanen i løpet av noen dager nå.

 Det vil bli mellomlasting på asfaltplassen i sørenden av sletta. 


Ta dere en tur for å se hvor åpent og fint det har blitt rundt hoppbakkene og i lysløypa!

Hogst på Kollbanen

lagt inn 21. apr. 2016, 23:48 av Fredrik Wulfsberg

Kommunen starter med hogst på Kollbanen og rundt lysløypa førstkommende uke.  Det hugges for å klargjøre for nytt lys i lysløypa samt for traseen til den nye turveien mellom Grinda og Sognsvann som vil få en avstikker ned til Kollbanen.

1-10 of 107