Nyheter‎ > ‎

Årsmøte 2019

Til medlemmene i Idrettslaget Koll

 

Innkalling til årsmøte 2019 i idrettslaget Koll

Styret innkaller herved til årsmøte i idrettslaget Koll.

Årsmøtet avholdes den 20. mars 2019 kl 2000 i Kollhytta.

Dagsorden:

1.     Godkjenne de stemmeberettigede.

2.     Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

3.     Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4.     Behandle idrettslagets årsberetning, herunder gruppeårsmeldinger. (Årsberetningen; Vedlegg 1 vil bli lagt ut på www.koll.no ca 1 uke før årsmøtet )

5.     Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. (Regnskap og revisjon legges fram i møtet)

6.     Vedta idrettslagets budsjett. (Budsjett legges fram i møtet)

7.     Behandle forslag og saker

 

7.1.   Årets Kolling 2018

 

7.2.   Ift vedtektene til IL Koll, slik de offisielt er registrert i Brønnøysundregisteret, foreslås vedtektene endret for signaturfullmakt og prokura-fullmakt for IL Koll. Vedtektene endres på signatur og prokura fra "styrets leder alene" til "2 styremedlemmer hver for seg"

 

 

 

8.     Valg (Valgkomiteens innstilling legges fram i møtet)

Idrettslaget har behov for kandidater til å ha verv i hovedstyret. Kandidater bes å melde sin interesse til valgkomiteleder: Sjur Langedal; T. 97746959,   sjur.langedal@vikenfiber.no, eller klubbens leder: Kai Erik Jensen T. 98687370; kai@vikenfiber.no

Dersom du har saker som du ønsker skal tas opp i årsmøtet må de være levert skriftlig til klubbens leder; Kai Erik Jensen, kai@vikenfiber.no innen 8. mars 2019.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Hovedstyret

Kontaktperson: Kai Erik Jensen, kai@vikenfiber.no

Comments