Nyheter‎ > ‎

IL Koll er årets idrettslag 2012

lagt inn 23. apr. 2012, 09:11 av Fredrik Wulfsberg   [ oppdatert 24. apr. 2012, 06:26 ]
Idrettslaget Koll vil tirsdag 24. april motta Oslo kommunes pris til ”Årets idrettslag 2012”.  Prisen på kr 15.000 vil bli overrakt ved et arrangement i Rådhuset kl. 18.00 av direktør Hans Edvardsen i Bymiljøetaten. Det er styret i Oslo Idrettskrets som innstiller til prisen.  I begrunnelsen for tildelingen heter det: 

Blant forslagene til prisen som årets idrettslag fant styret i Oslo Idrettskrets ett som de etter nærmere undersøkelser fant svært godt. Det var på et fleridrettslag, men kom – illustrerende nok – fra en særkrets og en idrett som ikke er den folk flest tenker på når de hører klubbnavnet. For det er volleyball, ikke ski, de fleste forbinder med Idrettslaget Koll. I denne idretten har klubbens kvinnelaget inntil nylig fremstått som en mesterskaps- og kongepokalgrossist.  

Men Koll er en vidtfavnende klubb med innebandy, fotball, friidrett, klatring, orientering, ski på programmet utover volleyballen; med andre ord en passe blanding av individuelle og lagidretter. Koll kan vel best karakteriseres som et middels stort fleridrettslag med ca. 1 000 medlemmer, hvorav 733 er under 20 år. Kjønnsbalansen er god, i ungdomsgruppen (under 20 år) utgjør jentene 47,5 prosent av medlemmene mens bygjennomsnittet er i underkant av 40 prosent. Det er en sikker indikasjon på at klubben har et tilbud som dekker behov også hos jentene.  

Bakgrunnen for dette er den filosofi klubben drives etter, og som det redegjøres for bl.a. i klubbens årsberetning (2010). Der heter det at Koll skal være en lokal, allsidig klubb for bredde og topp som tilbyr aktiviteter i forskjellige idrettsgrener, slik at barn, ungdom og voksne har et allsidig idrettstilbud gjennom hele året. Det er viktig at barn får prøvd seg i ulike idrettsgrener gjennom året, og at ingen som ønsker å drive med flere idretter føler seg presset til å velge. Vi prøver å tilrettelegge våre aktiviteter for at barna kan være aktive i flere grener, heter det i årsberetningen. 

Koll er en eliteklubb i volleyball, og har utøvere som hevder seg godt på ski og i friidrett. Men først og fremst er det en lokal breddeklubb som har hatt vilje og evne til å opprettholde et bredt tilbud. Det beste eksempelet på dette er at den er et av de få fleridrettslag i Oslo som fortsatt driver seriøst med friidrett. Klubben har for øvrig også et gjennomtenkt system for å hjelpe utøvere som sikter høyt en idrettslig karrierevei, basert på samarbeid med storklubbene Lyn (ski og fotball) og Tjalve (friidrett). Styret i Oslo Idrettskrets mener at forslaget på Idrettslaget Koll var usedvanlig velvalgt og innstiller følgelig klubben til Oslo kommunes pris til Årets idrettslag 2012. 

Comments