Nyheter‎ > ‎

Innkalling til årsmøte 2018 i Idrettslaget Koll

lagt inn 7. mar. 2018, 00:53 av Norman Weisz   [ oppdatert 20. mar. 2018, 09:59 av Koll post ]

Innkalling til årsmøte i Idrettslaget Koll

Styret innkaller herved til årsmøte i Idrettslaget Koll.

Årsmøtet avholdes den 20. mars 2018 kl 2000 i Kollhytta.

Dagsorden:

1.     Godkjenne de stemmeberettigede.

2.     Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

3.     Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4.     Behandle idrettslagets årsberetning, herunder gruppeårsberetninger. (Årsberetningen; se vedlegg under)

5.     Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. (Regnskap, se vedlegg under. Revisjon legges fram i møtet)

6.     Vedta idrettslagets budsjett. (Budsjett legges fram i møtet)

7.     Behandle forslag og saker

7.1.   Årets Kolling 2017

8.     Valg (Valgkomiteens innstilling se vedlegg under)

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

Kontaktperson: Kai Erik Jensen, kai@vikenfiber.no

Ċ
Koll post,
18. mar. 2018, 12:56
Ċ
Koll post,
18. mar. 2018, 12:56
Ċ
Koll post,
18. mar. 2018, 12:56
Ċ
Koll post,
20. mar. 2018, 09:58
Comments