Nyheter‎ > ‎

Innkalling til årsmøte i IL KOLL 4. mai kl 20.00

lagt inn 1. apr. 2011, 10:56 av Fredrik Wulfsberg
Oslo 1.april 2011
 
Til medlemmene i Idrettslaget Koll
 
Årsmøtet avholdes på KOLL hytta. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 14. april. Sakene kan sendes post@koll.no.  Fullstendig sakliste med alle sakspapirer legges ut på www.koll.no en uke før årsmøtet.
 
Valgbarhet
 
I NIFs lov § 2-4 heter det at:
”Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i NIF og NIFs organisasjonsledd skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn.
Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn i styre, råd og utvalg mv. med mer enn tre medlemmer. I styre, råd og utvalg mv. som består av to eller tre medlemmer skal begge kjønn være representert. Varamedlemmer teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.”
Ved manglende oppfyllelse av denne bestemmelsen når det gjelder valg, må styret innkalle til nytt årsmøte hvor nytt valg må foretas. Ved overtredelse av fristen kan NIF v/Idrettsstyret pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen. Når det gjelder oppnevning av representanter, mister idrettslaget det antall representanter som mangler for å oppfylle bestemmelsen.
 
Velkommen til årsmøtet.

Hilsen styret
Comments