Nyheter‎ > ‎

Innkalling til årsmøte 2018 i Idrettslaget Koll

lagt inn 1. jan. 2017, 11:41 av Koll post   [ oppdatert 27. feb. 2018, 09:00 ]

Innkalling til årsmøte i idrettslaget Koll

Styret innkaller herved til årsmøte i idrettslaget Koll.

Årsmøtet avholdes den 20. mars 2018 kl 2000 i Kollhytta.

Dagsorden:

1.     Godkjenne de stemmeberettigede.

2.     Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

3.     Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4.     Behandle idrettslagets årsberetning, herunder gruppeårsmeldinger. (Årsberetningen; Vedlegg 1 vil bli lagt ut på www.koll.no ca 1 uke før årsmøtet )

5.     Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. (Regnskap og revisjon legges fram i møtet)

6.     Vedta idrettslagets budsjett. (Budsjett legges fram i møtet)

7.     Behandle forslag og saker

7.1.   Årets Kolling 2017

8.     Valg (Valgkomiteens innstilling legges fram i møtet)

Idrettslaget har behov for kandidater til å ha verv i hovedstyret. Kandidater bes å melde sin interesse til lederen: Kai Erik Jensen T. 98687370; kai@vikenfiber.no eller valgkomiteleder: Erik Borg; erik.borg@gmail.com

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

Kontaktperson: Kai Erik Jensen, kai@vikenfiber.no

 


 

Comments