Nyheter‎ > ‎

IL Kolls årsmøte

lagt inn 14. feb. 2016, 03:32 av Koll post   [ oppdatert 22. mar. 2016, 02:08 ]

31. mars. 2016 kl. 20.00

Sted: Glasshuset i Kringsjåhallen

 Dagsorden:

1.     Godkjenne de stemmeberettigede.

2.     Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

3.     Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4.     Behandle idrettslagets årsberetning, herunder gruppeårsmeldinger. (Årsberetningen; Vedlegg 1)

5.     Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand. (Regnskap og revisjon legges fram i møtet)

6.     Vedta idrettslagets budsjett. (Budsjett legges fram i møtet)

7.     Behandle forslag og saker

7.1.   Lov for Koll (Vedlegg 2. Er lagt ut på www.koll.no )

8.     Valg (Valgkomiteens innstilling legges fram i møtet)

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

Årsmøtet er kunngjort på Kolls hjemmeside og Kolls facebookside.

Spørsmål kan rettes til kai@vikenfiber.no

Velkommen, Hilsen styret.
Ċ
Koll post,
7. apr. 2016, 09:22
Ċ
Koll post,
30. mar. 2016, 10:06
Ĉ
Koll post,
30. mar. 2016, 10:08
Comments