Nyheter‎ > ‎

Referat fra styremøtet i IL Koll onsdag 2. juni

lagt inn 3. jun. 2010, 11:56 av Fredrik Wulfsberg
Tilstede: Fredrik Wulfsberg (Leder), Børge Pedersen (kasserer), Morten Biong Nilsen (styremedlem), Cecilie Dueled (friidrett), Idar Pe Ingebrigtsen (volleyball), Hans Olav Hamran (ski).

Vedtak:
 1. Dispensasjonsrett kontoer. IL Koll har en konto. Styret vedtok at kasserer Børge Pedersen og styreleder Fredrik Wulfsberg begge har dispensasjonsrett over denne.
 2. Signaturrett. Styret vedtok at Styreleder Fredrik Wulfsberg alene har signaturrett for IL Koll.
 3. Fleridrettslag eller allianse idrettslag. Fredrik informerte om alliansemodellen og praktisering i naboklubbene. Det ble fremført synspunkter for og imot rundt bordet. Styret ser for øyeblikket ingen store gevinster i IL Koll med å gå til en alliansemodell derfor ble det vedtatt at dette ikke følges opp videre. 
 4. Booking av IL Kolls felles områder.  Styret vedtok at booking systemet på IL Koll sine websider er eneste gjeldende for booking av Koll IL felles ressurser, slik som Kollbanen, Kollhytta, Kollrommet og hoppbakkene.
 5. 70 års jubileum. Styret vedtok at det skal holdes 2 fester for å markere jubileet. Begge skal være selvfinansierende. Hovedmarkeringen skal være en familiefest på/rundt Kollbanen/hytta. Senere skal det arrangeres en voksen fest på dertil egnet sted. Medlemmer av festkomiteen er Ketil Moen (friidrett) og Jard Bringedal (ski) i tillegg til to medlemmer fra volleyball og fotball som meldes inn innen utgangen av uke 22.
 6. Neste styremøte er 25. august kl 20.00–22.00 i Kollhytta.
Orienteringsaker:
 1. Koll ski informerte om bruddet i samarbeidet med Lyn ski. Koll volleyball informerte om nye sandvolleyballbaner på Kringsjå.  Koll friidrett informerte om sine aktiviteter.
 2. Leders fokusområder fremover. Fredrik informerte at han blant annet vil søke og a) styrke fellesskap mellom lagets forskjellige idrettsgrener og b) større åpenhet om klubbens økonomi og om styrearbeidet .
 3. Medlemskontigent. Alle grupper bortsett fra volleyball har ajourført sitt medlemsregister på N3sport. Volleyball må gjøre det. Børge sender ut faktura for medlemskontingent når han fått oversikt fra Aage om hvordan medlemslistene hentes ut av N3sport. Det er et mål å få 1000 medlemmer i 2010. 
 4. www.koll.no. Alle grupper bortsett ifra volleyball og fotball bruker nå de samme Koll nettsider. Fotball har signalisert at de vil gå over til de nye hjemmesidene på koll.no.  Styreleder oppfordrer volleyballen til også å komme inn.  Volleyball vil vurdere Koll IL løsningen.
 5. Oppmøte styremøte. Det ble understreket at alle må møte til styremøtene i respekt for de andre som møter.
 6. Dugnad på Kollbanen. Det ble avholdt dugnad på Kollbanen sist uke. Det gjenstår fortsatt arbeid som må gjøres derfor planlegges det en ny dugnad i september. Nye flaggstenger er montert og ny tønnegrill står til medlemmenes disposisjon i Kollbua.
 7. Familiefest på St.Hans.  Koll inviterer alle familier i lokalmiljøet til å feire St.Hans på Kollbanen.  Alle må bringe egen mat og leker.
Comments