Nyheter‎ > ‎

Sakliste for årsmøtet

lagt inn 19. apr. 2010, 13:24 av Fredrik Wulfsberg   [ oppdatert 25. apr. 2010, 07:48 ]
Det vises til innkallingen til årsmøte av 28. april 2010 kl 20.00.  Årsmøtet avholdes på KOLL hytta.

Sakliste: 
 1. Godkjenne de stemmeberettigede 
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden 
 3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen 
 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger 
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand (inkludert eventuelle grupperegnskap) 
 6. Organisering av Koll som et allianselag 
 7. Fastsette medlemskontingent 
 8. Vedta idrettslagets budsjett 
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan 
 10. Årets Kolling
 11. Foreta følgende valg
  a) leder og nestleder,
  b) styremedlemmer og varamedlemmer,
  c) øvrige valg i henhold til organisasjonsplan,
  d) 2 revisorer (dersom idrettslaget har engasjert registrert eller statsautorisert revisor, skal idrettslaget i tillegg velge en kontrollkomité med minst to medlemmer) 
  e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet 
  f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte 

Sakspapirer 
Med vennlig hilsen 
Styret 
Comments