Nyheter‎ > ‎

Saksliste til årsmøte i IL Koll 11. mai

lagt inn 4. mai 2014, 11:54 av Koll post   [ oppdatert 4. mai 2014, 12:34 ]
Det vises til innkallingen til årsmøte 11. mai 2014 klokken 1900.  Årsmøtet avholdes på Kollhytta.

Saksliste
 1. Godkjenne de stemmeberettigede 
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden 
 3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen 
 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger 
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand (inkludert eventuelle grupperegnskap)
 6. Fastsette medlemskontingent 
 7. Vedta idrettslagets budsjett 
 8. Behandle innkommet forslag om endring i lov for IL Koll
 9. Behandle forslag om å opprette en ny pris
 10. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 11. Foreta følgende valg
  a) styremedlemmer og varamedlemmer,
  b) øvrige valg i henhold til organisasjonsplan,
  c) 2 revisorer
  d) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet
  e) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

Valgkomiteens innstilling er vedlagt

Med vennlig hilsen

Styret
Ċ
Koll post,
4. mai 2014, 12:33
Comments