Nyheter‎ > ‎

Saksliste til årsmøte i IL Koll 4. mai

lagt inn 27. apr. 2015, 06:15 av Koll post
Det vises til innkallingen til årsmøte 4. mai 2015 klokken 1900.  Årsmøtet avholdes på Kollhytta.

Saksliste
 1. Godkjenne de stemmeberettigede 
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden 
 3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen 
 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger 
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand (inkludert eventuelle grupperegnskap)
 6. Fastsette medlemskontingent 
 7. Vedta idrettslagets budsjett 
 8. Behandle forslag om nytt æresmedlem
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 10. Foreta følgende valg
  a) styremedlemmer og varamedlemmer,
  b) øvrige valg i henhold til organisasjonsplan,
  c) 2 revisorer
  d) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet
  e) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

Med vennlig hilsen

Styret
Comments