Nyheter‎ > ‎

Saksliste til årsmøtet 4. mai

lagt inn 25. apr. 2011, 01:20 av Fredrik Wulfsberg   [ oppdatert 3. mai 2011, 23:48 av Admin Koll ]
Det vises til innkallingen til årsmøte 4. mai 2011 kl 20.00.  Årsmøtet avholdes på Kollhytta.

Saksliste
 1. Godkjenne de stemmeberettigede 
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden 
 3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen 
 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder gruppeårsmeldinger 
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand (inkludert eventuelle grupperegnskap)
 6. Fastsette medlemskontingent 
 7. Vedta idrettslagets budsjett 
 8. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
  Forslag om å opprette en innebandygruppe
 9. Årets Kolling
 10. Foreta følgende valg
  a) styremedlemmer og varamedlemmer,
  b) øvrige valg i henhold til organisasjonsplan,
  c) 2 revisorer (dersom idrettslaget har engasjert registrert eller statsautorisert revisor, skal idrettslaget i tillegg velge en kontrollkomité med minst to medlemmer)
  d) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet
  e) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte
Med vennlig hilsen 
Styret 
Comments