Nyheter‎ > ‎

Saksliste til ekstraordinært årsmøte i IL Koll 9. november

lagt inn 2. nov. 2015, 00:18 av Koll post
                                     

Det vises til innkallingen til årsmøte 9. november 2015 klokken 1900.  Årsmøtet avholdes på Kollhytta.
 
Saksliste
 
 1. Godkjenne de stemmeberettigede 
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden 
 3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen 
 4. Behandle forslag om endring i Kolls lov
 5. Valg av styreleder og to nye styremedlemmer
   
 
Angående 4:
Forslaget til ending i Kolls lov gir plass til to nye styremedlemmer. Dette for å fordele arbeidsbyrden på flere personer. Forslaget er å endre
 
§15.10

Fra

 
 1. Både leder og nestleder velges for to år
 2. 3 styremedlemmer og 1 vara velges alle for  to år. Styremedlemmer som ikke er ledere av undergrupper velges for to år.

 

Til

 

 1. Leder, nestleder og fire styremedlemmer som ikke er ledere av undergrupper velges for to år.  

 2. I tillegg velges den enkelte undergruppens leder ved navn.

 3. Styret må ha så bred kompetanse at ansvar for økonomi, utdanning, anlegg, informasjon / kommunikasjon og marked kan fordeles mellom medlemmene i styret.

 
 Angående 5:
 Valgkomiteens innstilling er vedlagt:
 
 

Ċ
Koll post,
2. nov. 2015, 00:18
Comments