Orientering‎ > ‎Nyheter orientering‎ > ‎

Gladmelding - Tesli fortsetter

lagt inn 19. feb. 2013, 02:33 av Erik Borg   [ oppdatert 1. apr. 2013, 11:16 av Fredrik Wulfsberg ]
O-gruppa i Koll har omtren doblet medlemstallet i løpet av det siste året, og vekstsjef Arne Tesli fortsetter, noe som lover det beste for fortsettelsen.

Oppmøtet var ikke så stor på årsmøtet, men stemningen god, og o-gruppa setter også pris på at hovedleder Fredrik Wulfsberg tok seg tid til å besøke gruppe-årsmøtet.

Referatet følger her

Årsmøte o-gruppa

Onsdag 6. februar 2012 klokka 19.30

Tilstede: Arne Tesli, Fredrik Wulfsberg, Espen Messel, Johan Lunde, Erik Borg.


Arne Tesli ønsket velkommen.


Dagsorden

1.       Åpning. Godkjenning av dagsorden. Valg av ordstyrer og referent.

Arne Tesli valgt til ordstyrer. Erik Borg valgt til referent.

2.       Årsberetning for 2012

Utkastet til årsberetning godkjent.

3.       Regnskap 2012

Litt mindre inntekter fra o-arrangementene i 2012 sammenlignet med 2011. Betalte i 2012 30 prosent av startkontingenten til NOF fra både Nordmarkskarusellen og Trollnatta.

I 2012 var det også egenandeler på deltakelse i løp for voksne og for deltakelse på samlinger.

O-gruppa har to kontoer, idrettskontoen i DNB avsluttes. O-gruppa oppretter en konto i Nordea.

Regnskapet går nesten i balanse med en minus på vel 2000 kroner. Egenkapitalen er omtrent 40000 kroner.

I 2013 dekkes startkontingenten på konkurransene opp til og med 16 år. Over 16 år betaler den enkelte halvparten selv. Etteranmeldingsgebyr betales fullstendig av den enkelte. De som ikke møter opp, må betale alt selv. På enkelte utvalgte løp betales hele startkontingenten av laget.

Utkastet til regnskap godkjent.

4.       Budsjett for 2013

Arne justerer budsjettet så det balanserer på 60000 kroner.

Trenger en 0-enhet, målenhet og en enhet for å skrive ut strekktider pluss noen brikker. Arne undersøker prisen på et skolesett og alternative priser.

Utkastet til budsjett godkjent.

5.       Valg av styre og oppgavefordeling i styret. Innstilling fra valgkomiteen, ved Erik Borg.

Leder: Arne Tesli

Kart- og løypeansvarlig: Johan Lunde

Rekrutterings- og medlemsansvarlig: Espen Messel

Miljø- og sosialsjef: Thomas Røgeberg

Aktivitetsleder: Erik Borg

Rekrutteringskomite (har ansvaret for videreføring av O-gøy, trening og opplæring av unge og ferske):

Espen Messel (leder)

Johan Lunde

Hege Andersen

Alle er valgt for ett år.

6.       Valg av representanter til kretsting, m.m.

Arne Tesli velges.

7.       Planer og aktivitet i 2013

1.       Nordmarkskarusellen 2013. Dato, løpsleder, løypelegger, generelt.

Koll har torsdag 30. mai. Løpet blir fra Kollhytta. Satser på et godt troll-arrangement. Bo Engdahl er spurt om å være løypelegger. Erik Paulsrud spørres om å være hovedkontrollør, men «alle» er med på kontroll av løyper. Erik Borg spør Bo og Erik P. Løpet ligger ute på Eventor. Løpsleder er Johan Lunde. Satser på å bruke kartet til to arrangement. Johan innkaller til et møte for diskutere Nordmarkskarusellen og andre arrangement – torsdag 14. mars klokka 19.30 på Kollhytta.

2.       Rekrutteringsarbeidet 2013

Rekrutteringskomiteen møtes og lager en plan over tiltak og gjennomføring. Satser på et godt tilbud for den samme aldersgruppen som vi hadde i fjor og fylle på med flere yngre. Kanskje har 1. til 4. klasse som primærgruppe. Satser på å ha en trener. Satser på å rekruttere familier.

3.       Treninger

Rekrutteringskomiteen ser på dette.

4.       Andre arrangementer vår og sommer 2013

Prøver å få en klubb-tur-samling i fb med O-festivalen i Kristiansand. Espen og Arne undersøker om det er noen hytte i nærheten.

15-stafetten, Erik arbeider med å få til et lag i hovedklassen og flere lag i lagkonkurransen for de yngste.

5.       Trollnatta 2013

Kommer tilbake til den senere, kanskje litt tidligere enn i 2012

6.       Annet

Spør om å «leie» et beachflagg til bruk om sommeren fra skigruppe. Arne spør Morten Biong Nielsen om dette.

8.       Eventuelt

Espen er interessert i være med på trenerkurs. Deltakelsen betales av o-gruppa.

Espen undersøker om det finnes en drakt i våre farger som er i basisutvalget til en av leverandørene og så trykke på logoer selv. Det må være lysblått og hvitt i drakta. Spesiallagde drakter er mye dyrere. For de yngste subsideres draktene.


Møtet hevet klokka 21.45.

Comments