Orientering‎ > ‎Nyheter orientering‎ > ‎

Referat fra Årsmøtet i KOLLs O-gruppe 12. januar 2011

Sted: Langmyrgrenda 37 D, kl. 19:00-21:00 

Til stede: Kjell Markset, Thomas Røgeberg, Johan Lunde, Erik Borg og Arne Tesli 
Referent: Arne Tesli 

1. Åpning og velkommen til gruppa for Johan Lunde og Erik Borg 
O-gruppa er svært glad for å få nye medlemmer! 

2. Oppsummering av aktiviteten i 2010 
Tolv løpere har deltatt i løp i 2010. Kjell Markset har flest starter med 13 løp. Til sammen har klubbens løpere 52 starter. 

Skileik med orientering. Hege Andersen har siden høsten 2010 vært hovedtrener for skileiken i Kolls langrennsgruppe. 75 barn i alderen 6-7 år er med på den. I ledd med å gjøre treningene varierte og morsomme har de også fått prøve seg på orientering. På og rundt Kollbanen hadde de først orientering på barmark. I begynnelsen av vinteren var det skiorientering. Barna har med seg et kraftig oppkopiert kart over området ved Kollbanen. Kartet er i A3-størrelse. Så mye kart-opplæring har de ikke fått, men de er blitt vant til kart og o-flagg, og ingen har vært på bomtur. Foreldre og ledere har passet på at alle har funnet greit fram. I tillegg til Hege er Christiana Maria Kasin, junior-NM-vinner i stafett-orientering for Kongsberg, med som en av tre trenere til. Erik Borg har hjulpet til på en del treninger. 1. klasse gul gruppe på Kringsjå skole hadde også orientering på en dag i fjor høst.

3. Regnskap for 2010. 
De viktigste tallene: 
Inngående saldo pr. 30.03.10: kr 30.864,30 
Samlete inntekter: kr 16.564,04 (hvorav 16.480 kom fra Nordmarkskarusellen 27.05.10) 
Samlete utgifter: kr 14.497,00 (hovedsakelig til startkontingent, pluss gebyr DNBNOR-kto.) 
Utgående saldo pr. 31.12.11: kr 32.931,34 

4. Planer for 2011. 
4.1. Allidrettsaktiviteten fortsetter – se over. 
4.2. Vi vil kontakte SFO på Kringsjå for å høre om det kan være interesse for O-tilbud. (Johan Lunde) 
4.3. Kolls løp i Nordmarkskarusellen, 26. mai.  
Samlingsplass: Koll-hytta. Kart: 1:7500, Løpsleder: Kjell Markset, Løypelegger: Erik Borg, Kontrollør: Johan Lunde, Sekretariat: Thomas Røgeberg og Arne Tesli, Start og samlingsplass: Bjørn Arne Berntsen, 
Salg og servering: Linda Thu. Vi tar sikte på å trykke løypene på kartet. Vi har som mål at løypene skal være ferdig trykt før 13. mai. Arne sjekker med Nydalen for å få en avtale mht pris for å kjøpe kart. Arne kontakter hytteansvarlig for reservering av Koll-hytta. Bjørn Arne frambringer en oversikt over hvor mange poster vi har. Erik sjekker om det er merkebånd, startseil, m.m. i bua på Koll-banen.  Arne bestiller det vi eventuelt trenger av nye poster, merkebånd, o.l. Utlånsbrikker: Erik vil gjennom sitt nettverk sjekke om vi kan få låne noen utlånsbrikker til løpet. Møte på Koll-hytta 2. mai kl. 20.00 for å drøfte hvordan vi ligger an i forhold til arrangementet. 

4.4. Deltakelse i løp i 2011. 
Løperne står som tidligere selv for påmeldingen til løp. Vi vil prøve å få til en samling av Koll-løpere (også tidligere løpere) til følgende to løp: Gromløpet og Nydalten. 

4.5. Andre aktiviteter. 
Vi drøftet litt muligheten for å ta opp igjen tidligere aktiviteter som Aud-mila, klubbmesterskap, nattorientering og ski-orientering. Foreløpig ingen faste planer. 

5. Budsjett for 2011. 
Vi legger opp til et budsjett med en utgiftsramme noe høyere enn det vi hadde i 2010. Dette for å kunne skaffe nødvendig utstyr til arrangement og løp: 
Inntekter fra løp: 15.000
Utgifter til startkontingent, avgifter til krets, m.m: kr. 15.000 
Utgifter til poster, arrangementutstyr, drakter m.m: kr. 10.000 
Underskudd: kr. 10.000 (søkes dekket med tilskudd fra Kolls hovedkasse, evt. av egenkapital). 

6. Valg. 
Arne Tesli ble gjenvalgt som leder av O-gruppa. 
Styret har for øvrig følgende medlemmer: Kjell Markset, Bjørn Arne Berntsen, Thomas Røgeberg, Johan Lunde og Erik Borg. 

7. Eventuelt. 
Styret vil ta kontakt med tidligere Koll-løpere for å høre om de vil være interessert i å prøve seg igjen. 

Oslo, 13. januar 2011 

Arne Tesli 
Comments