Orientering‎ > ‎Nyheter orientering‎ > ‎

O-gruppas årsberetning for 2011

lagt inn 3. feb. 2012, 04:13 av Fredrik Wulfsberg   [ oppdatert 3. feb. 2012, 04:18 ]
O-gruppas årsmøte ble avholdt i Kollhytta onsdag 25. januar 2012 klokka 20.00.  Tilstede var Arne Tesli, Fredrik Wulfsberg, Thomas Røgeberg, Johan Lunde og Erik Borg.  Under følger årsberetningen for gruppas aktiviteter i 2011.  Vedlagt er referat fra møtet (pdf).

1. Aktive løpere i 2011
Seksten løpere har deltatt i orienteringsløp for Koll i 2011. Vi er svært fornøyd med at vi har fått med flere nye løpere i de yngste klasser. Av veteranene har Kjell Markset flest starter med 15 løp. Til sammen har klubbens løpere 45 starter i 2011 (se vedlagte oversikt). Dette er en viss nedgang fra 2010. Løperne har dessuten deltatt i AB-karusellen, bedrifts-o-løp og andre løp som ikke er inkludert i oversikten. Vi satser på økt deltakelse i løp i 2012.

Sammen med skigruppa har Hege Andersen og Erik Borg organisert idrettsleik for barn 6-8 år med fokus på ski og orientering. Denne aktiviteten fortsetter også i 2012.

2. Løp og andre arrangementer
I 2011 arrangerte o-gruppa to større arrangementer. 

2.1. Nordmarkskarusellen med Trolløpet torsdag 26. mai.
Nordmarkskarusellen er et karuselløp for løpere i alle aldre og på alle nivå. 321 ungdommer, voksne og veteraner deltok på Nordmarkskarusellen som Koll arrangerte 26. mai. 

I tillegg arrangerte vi et nybegynnerløp, Trolløpet. Koll ønsket å markedsføre o-idretten overfor barnefamilier i området pluss andre interesserte, og det ble en fantastisk ettermiddag på Kollbanen. De yngste hadde ei løype på 500 meter. Kartet var i stor målestokk. 118 barn deltok, og de fikk et fint møte med orientering. Alle ble belønnet med gull. Ved målgang stod Fredik Wulfsberg og Anne Margrethe Hausken Nordberg og delte ut gullmedaljer til alle deltakerne.

O-gruppa har ikke så mange medlemmer, og vi var derfor glade for at vi fikk hjelp av flere tidligere aktive som Aud Arneberg, og andre veteraner og ungdom til gjennomføringen av arrangementet. 

2.2 Trollnatta 26. november
Lørdag 26. november arrangerte Koll natt-o-løp for barn. 
Vi var spente på om det ville komme noen. Informasjon om løpet ble spredd via e-post til barnefamilier og skoleforeldre i nærområdet. Som ved Trolløpet, var det også denne gangen omtale på nettstedet www.opn.no pluss en notis i Bydelsavisen. 

132 barn deltok i Trollnatta-arrangementet. Med foreldre og alle var det opp mot 300 personer i området rundt Kollhytta og Kollbanen denne ettermiddagen/kvelden. O-gruppa fikk meget gode tilbakemeldinger for arrangementet. Til gjennomføringen fikk vi god hjelp fra andre i laget. Takk til alle som hjalp oss! 

3. Regnskap for 2011
O-gruppa hadde ved inngangen til 2011 et stort behov for fornying og oppgradering av utstyr til gjennomføring av o-løp og andre arrangementer. I løpet av 2011 har gruppa derfor kjøpt inn 18 nye postenheter, 40 nye postflagg, refleks-poster til natt-o-løp, telt, m.m.). O-gruppa søkte Kolls hovedstyre, og fikk tilskudd til innkjøp av denne typen utstyr. I 2012 tar man sikte på innkjøp av noen flere postenheter, og arrangementsutstyr. 

De viktigste regnskapstallene for 2011: 
Inngående saldo pr. 01.01.2011: kr 32.931,34
Samlete inntekter: kr 56.651,50 (hvorav 24.658,50 kom fra Nordmarkskarusellen og Trolløpet 26.05.2011; og 7.925,96 fra Trollnatta 26.11.2011).
Samlete utgifter: kr 46.572,00 (hovedsakelig til innkjøp av arrangementsutstyr, startkontingent).
Utgående saldo pr. 31.12.11: kr 42.983,74

4. Planer for 2012.
4.1. Idrettslek-aktiviteten fortsetter – se over.

4.2. Kolls løp i Nordmarkskarusellen, 23. august.
Samlingsplass: Nedre Blanksjø
Kart: 1:7500
Løpsleder: Kjell Markset
Løypelegger: Johan Lunde
Kontrollør: Erik Borg
Sekretariat: Thomas Røgeberg og Arne Tesli
Start og samlingsplass: Bjørn Arne Berntsen
Salg og servering: Linda Thu
Vi tar sikte på å trykke løypene på kartet. Vi har som mål at løypene skal være ferdig trykt før 10. august.

4.3. Trollnatta november 2012
Vi tar sikte på å arrangere Trollnatta også i 2012

4.4. Deltakelse i løp i 2012.
O-gruppa har en ambisjon om at det skal være flere Koll-løpere på vanlige o-løp i 2012.  Deltakerne står som tidligere selv for påmeldingen til løp. Vi vil prøve å få til en samling av Koll-løpere (også tidligere løpere) til følgende løp: Gromløpet og Nydalten.

4.5. Andre aktiviteter.
O-gruppa drøfter mulighetene for å ta opp igjen tidligere aktiviteter som Aud-mila, klubbmesterskap og ski-orientering. Planene for dette drøftes og vurderes fortløpende. 

5. Budsjett for 2012.
O-gruppa legger opp til et budsjett med en utgiftsramme som er noe lavere i 2012 enn det vi hadde i 2011. Dette fordi vi bl.a. kan redusere posten til innkjøp av nødvendig utstyr til arrangement og løp. Enkelte budsjettposter:
Inntekter fra løp: 23.000
Tilskudd fra hovedlag: 10.000
Tilskudd fra orienteringsforbundet: 2.500
Innbetalt egenandel til dekning av startkontingent: 4.700
Utgifter til startkontingent: 12.000
Utgifter til poster, arrangementutstyr, m.m: kr. 19.000
Medlemsskap i idrettskrets, avgifter til særforbund, m.m: 3.500
Premier og andre kostnader:5.700

O-gruppa kalkulerer med et budsjett som skal gå i balanse i 2012.

6. Styret i 2011
O-gruppas styre har i 2011 bestått av følgende personer:
Arne Tesli, leder.
Styremedlemmer: 
Erik Borg
Johan Lunde
Thomas Røgeberg
Kjell Markset, 
Bjørn Arne Berntsen

Oslo, 19. januar 2012
Arne Tesli
Ċ
Fredrik Wulfsberg,
3. feb. 2012, 04:15
Comments