Ski‎ > ‎

Om Koll ski

Postadresse

IL Koll Ski
Lars Ekeland

Skjoldveien 16 A

0881 Oslo

Informasjon til foreldre og utøvere i Koll ski.

Koll ski er en undergruppe i Idrettslaget Koll.  Klubben har klubbhus på Kollbanen på Nordberg (rett ved Nordberg kirke) og lokaler i Kringsjåhallen.  Øvrige undergrupper er friidrett, orientering, fotball og volleyball.

Koll har lang erfaring med skiidrett for barn, og er en viktig klubb for rekrutteringen til skimiljøet. Klubben rekrutterer utøvere i hovedsak fra Nordberg, Kringsjå, Tåsen og Korsvoll, men vi har også medlemmer fra andre Osloskoler.

Treningene er rettet mot aldersgruppene 4 år til junior. Vi ønsker å gi barna skiglede og mestringsfølelse, i tillegg til et godt sosialt miljø. Barn som trener ski til de er 13–16 år, får en skiteknikk som de har glede av resten av livet. 
Kombinasjon med andre idretter

Det er viktig med mangfold i idretten, og det legges til rette for at barna kan delta i flere idretter. Mange av barna trener fotball, sykling, orientering, friidrett eller lignende om sommeren. Barna velger om de vil delta på en eller begge treningsdagene i Koll Langrenn.

Før snøen kommer
Langrennstreningen starter opp med barmarkstrening uken etter høstferien.
  • Oppmøte for 2. klasse og eldre er på Kollbanen tirsdag og torsdag kl 18.
  • Oppmøte for barnehagebarn på Kollbanen tirsdager kl 17
  • Oppmøte for 1. klasse på Kollbanen tirsdag kl 18.
Det er barmarkstrening inntil det blir skiføre. 

De eldste aldersgruppene, 15–16 år og junior, starter opp treningen i mai med styrke- og kondisjonstrening. I tillegg har vi lørdagstrening med ”rolig langtur” kl 10:00 fra Kollbanen. For de eldste gruppene er rulleski en del av barmarkstreningen.

Når snøen endelig er her
Treningen på snø foregår primært med utgangspunkt fra Kollbanen. Dersom snøen uteblir er det trening i Snøparken som ligger ligger rett bak Norges Idrettshøyskole (NIH), på baksiden av skøytebanen (innkjøring Olav M. Troviksvei). Anlegget har snøkanoner og blir profesjonelt preparert.

Dersom vi må benytte snøparken Koll har treningstider i tirsdag (klassisk) og torsdag (fristil/skøyting) kl 18:30 til 19:30 for de som er 12 år og yngre, og fra 19:15 for gruppene over 12 år. Dersom det grunnet snømangel ikke er gode nok forhold i snøparken eller det er ønske om å trene andre steder, vil treningen bli flyttet for eksempel til Sørkedalen eller til Holmenkollen.  Følg med på din gruppe for informasjon fra årgangsansvarlig. 

Om skitreningen
For å bli god på ski må man trene kondisjon, styrke og teknikk.  De første årene vil treningen være basert på lek og moro. Skitreningen består da av oppvarming, tekniske øvelser/ stafetter og rolig skigang. 

Etter hvert som barna blir større, vil intensiteten øke. Det blir mer styrke- og kondisjonstrening og økt fokus på teknikk. Langturer utgjør en del av egentreningen, også for de yngste. Det er fint om foreldrene går skiturer med barna i helger og ferier (ikke overdriv om barnet ikke vil).

Barnas utvikling kan være svært variabel i aldersbestemte klasser da de vokser og modnes i ulikt tempo. Resultatmessig kan det svinge mye fra en sesong til den neste. Det er viktig å fokusere på positive momenter og ikke plasseringen på resultatlisten. Vi har merket oss at Bjørn Dæhli ikke toppet resultatlisten før han var i junioralder (17+).

Etter hvert som utøverne blir eldre (junior), vil treningsopplegg og egeninnsats ha stor betydning for prestasjonene i langrennssporet.

Skisamling på Gålå
I månedsskiftet november/desember er det skisamling for Koll Ski sine treningsgrupper med familie. For 2018 er samlingen 30.11-2.12. Samlingen har i mange år blitt lagt til Skeikampen og de senere år til Gålå. Dette er en samling for utøvere med foreldre. Noen reiser hele familen, andre deler av familien. Vil barn reise opp og det ikke passer for foreldrene, avklarer man selv med en annen voksen at barnet reiser med dem. Dette er en fin mulighet for foreldrene til å bli kjent i og med miljøet i langrennsgruppa. Barna trener to økter på lørdag og en på søndag. Trenerne har ansvar for opplegg og gjennomføring av treningsøktene.
Se video fra 2013

Årgangsansvarlig

Årgangsansvarlig er foreldrekontakter som skal være bindeledd mellom foreldre og trenere. De vil dessuten bidra til det sosiale miljøet ved å arrangere turer, pizzakveld e.l. Det er en til to årgangsansvarlig for hver aldersklasse. De gjør en meget viktig oppgave.


Samarbeid med Milsluker’n
Milsluker’n er en av våre viktigste sponsorer og samarbeidspartner. Alle som er medlem av Koll Langrenn får rabatter på Milsluker’n.

Hver gang dere handler, går 2-3% av pengene tilbake til klubben. Oppmennene i hver gruppe deler ut Milsluker’ns rabattkort til utøverne. Rabattkortet må forevises når dere handler slik at avtalen kan overholdes. Før sesongen har vi egne handleuker med ekstra gunstige priser. Følg med på web’en. 

Utstyr
Kravene til utstyr er små for de yngste aldersgruppene. Barna må ha et par langrennsski til klassisk og et par eldre, litt kortere ski som skøyteski de to-tre første årene. Tilsvarende klarer de fleste seg med ett par kombinasjon- eller klassisksko disse første årene.
Etter hvert blir det nødvendig å ha separat utstyr for henholdsvis skøyting og klassisk. Barna må ha ski som har riktig spenst og lengde. Vi har et godt samarbeid med Milsluker’n som er meget dyktige til å finne riktige ski, så vi anbefaler å handle der. 

Rulleski er en del av treningen først når barna kommer i 13-14-årsklassen. Rulleskitreningen foregår mest som egentrening. Det er tilstrekkelig med ett par rulleski, fortrinnsvis skøyterulleski (heller det enn kombiski). Stavene er de samme en ellers bruker, men med barmarkspigg. De yngre gruppene går noe på rulleski, for variasjon i barmarkstreningen. Da har klubben rulleski til utlån.

Skismøring
Skismøring og gliding er avgjørende for at barna skal ha skiglede. Festesmøringen må være tilpasset de rådende snøforholdene. Barna skal møte på treningen med ferdig smurte ski. 

På renn vil man normalt kunne få hjelp til festesmøring, men gliding av skiene må gjøres på forhånd. Barna bør ta del i skismøringen slik at de blir i stand til å gjøre dette på egenhånd. Gode ski er en forutsetning for å få glede av skiaktivitetene. Det kreves ikke spisskompetanse, men er det renn på vanskelig føre, spesielt  på kunstsnø, kan det legges ut smøretips på nettsiden. En smøreprofil til å feste skiene i mens man smører, er en god investering.

På Swix skolen www.swixschool.com finnes en bra nettopplæring i smøring av ski inndelt i tre nivåer. Dagsaktuelle smøretips finnes på Skiforeningens sider. Milsluker’n arrangerer smørekurs for klubben. 

Kommunikasjon med foreldre og utøvere 
Websiden Koll.no er den formelle kommunikasjonskanalen for oppmenn og trenere. Her vil dere finne informasjon om endringer av oppmøtested, aktuelle renn, etc. Husk å sjekke denne før hver trening. Hver aldersgruppe har sin egen undergruppe. I tillegg vil vi benytte e-post i enkelte tilfeller. 

Hva forventer vi av foreldrene 
Selve treningen skjer med egne trenere, og så er det fint om en del foreldre vil støtte opp. Foreldrene må bistå barna med smøring og påkledning.  Foreldrene må også være med på lage et inkluderende miljø der det er plass til alle, - på treninger og på samlinger. 
Trenerne deltar normalt ikke på skirenn, slik at her må foreldrene bistå barna. 

I likhet med andre lag og klubber er aktivitetene i Koll Langrenn basert på frivillig innsats, og vi forventer at foreldre deltar ved klubbens rennarrangementer, som oppmenn og verv i styret. 

For å klare våre forpliktelser er vi avhengig av sponsorer. Her ønsker i hjelp av foreldrene for å finne frem til velvillige bedrifter. 

Hva forventer vi av barna
Barna forventes å være høflige mot hverandre og trenerne. Det viktigste kriteriet for om vi får frem en gjeng med gode skiløpere, vil være miljøet på treninger og renn. Vi forventer at barna skal støtte hverandre og hjelpe hverandre til å bli gode. Det vil være stor spredning, og det hviler derfor et spesielt ansvar på de som har gode sesonger til å dra med seg de andre.

Vi har utarbeidet et miljøskriv som fokuserer på verdiene til KOLL. Det kan du lese her..

Velkommen til ekte skiglede for liten og stor. Ski er en vakker idrett!

Styret i Koll ski