Ski‎ > ‎Om Koll ski‎ > ‎

Dugnader dugnadsavgiftselement i treningsavgiften

Styret i Koll ski besluttet for noen år siden å kutte ut alle inntektsgivende dugnader som ikke er relatert til renn eller klubben. I stedet ble det i sin tid innført en årlig dugnadsavgift for hver løper. Dugnadsavgiften er i realiteten ekstra treningsavgift for alle, og fra og med sesongen 2015/2016 inkluderes dugnadsavgiften i ordinær treningsavgift.

Den foreldreinnsatsen vi fortsatt forventer og er avhengige av, er bistand ved avvikling av renn der vi er arrangører. Dette ser vi kan være omfattende nok. Vi har behov for innsats på Telenor-karusellen, Kollmila, Koll-rennet, Nordmarkstraver'n og klubbmesterskapet. Dette erfarer vi er frivillig innsats som er enklere å innpasse i en travel hverdag, da de fleste uansett vil være tilstede på disse arrangementene. I tillegg vil det fra tid til annen noe bidrag til uteområdet rundt Kollbanen.
Comments