Ski‎ > ‎Om Koll ski‎ > ‎

O2 samarbeidet

Kondisjonsklubbene Lyn, Koll, Rye, Kjelsås og Nydalen har startet et samarbeid for å koordinere treningstilbudet. Målsettingen er å gi et godt tilbud og etablere et stort sosialt miljø som gjør at vi beholder mange ungdommer, og i neste runde (når de blir eldre) at vi klarer å gi et godt og bredt treningstilbud med høy kvalitet til de mest ambisiøse.

O2-samarbeidet er primært for 15-16 år, men Ryes og Nydalens treninger er åpne for 13–16 år. Koll sin kontaktperson for O2-samarbeidet er Ingar Madsen.


Bakgrunn I Nordre Aker har vi fem O2-klubber som driver meget bra og som alle har utøvere på topp nasjonalt nivå kombinert med en unik bredde i årsklasser der man normalt opplever stort frafall. Mange av disse utøverne er aktive i to eller flere idretter.

I løpet av noen få år vil vi ha en rekke utøvere som har behov for et høyt treningsnivå (15-20 t/uke) for å utvikle seg videre til toppnivå innen sin idrett. Slike utøvere vil profitere på å trene variert for å unngå skader og kunne holde de mengder som er nødvendig. De vil også ha sosial glede av å være del av større miljøer med samme interesser. Hver enkelt klubb vil ha problemer med å stille trener-ressurser, og i enkelte tilfeller vil hver enkelt klubb også få små treningsgrupper og isolerte miljøer.

I dag har O2-klubbene sammenfallende treningstider. Dette fører til at potensielle utøvere ikke får prøvet så mange idretter som de ønsker. Utøvere som er ivrige i flere idretter samme årstid, får for mange harde økter i løpet av en uke.

Tiltak
  1. Koordinere treningstider. I størst mulig grad koordinere treningsdager både sommer og vinter slik at utøvere for prøve flere idretter.
  2. Introduksjonskurs i sykling og orientering. Rye og Nydalen Skiklubb gir et introduksjonskurs til henholdsvis terrengsykling og orientering i april/mai 2010. Dette er åpent for alle klubbene i koordineringsgruppen.
  3. Åpne sommersykkelskolen i første og siste uke i skoleferien for o- og langrennsklubbene.
  4. Felles skiturer for de som ikke konkurrerer på langrenn. Lørdag kl 11 er et aktuelt tidspunkt. Må fremstå som et tilbud fra alle klubbene slik at de stiller med en trener/representant hver. Gruppen kan etablere en målsetting om å gjennomføre birken/ungdomsbirken på ski. Tilbudet er også åpent for konkurranseløpere utenom rennperioden. Kan utvides med måneskinnstur og lignende.
  5. Innmelding og treningsavgifter. Det er gratis å prøve seg på de ulike klubbenes treninger.  Jevnlig deltagelse på enkelte treninger fordrer innmelding i klubben (dette utløser en vesentlig offentlig støtte). Fast deltagelse og deltagelse i konkurranse krever betaling av treningsavgift i klubben.
  6. Foreldre-ABC i treningslære. Sette opp noen enkle anbefalinger om antall økter, andel harde økter og total mengde for ulike aldersgrupper. Få også noe med om sesongoverganger. Infoen bør kunne legges ut på nettsidene til de enkelte klubbene.
Kontaktpersoner 
Nydalen: Terje Dengerud
Kjelsås: Øystein Tandberg og Dag Wang
Lyn: Carl Peter Tønseth
Koll: Ingar Madsen - ingar.madsen@gmail.com
Rye: Tord Bern Hansen
Comments