Ski‎ > ‎Om Koll ski‎ > ‎

Sponsoravtaler

For å kunne videreutvikle Koll Ski og tilbudet overfor medlemmene har vi inngått sponsoravtaler.  Nedenfor finner du en kort presentasjon av våre hovedsamarbeidspartnere.  Dette er partnere som profileres på vår hjemmeside, på diverse materiell og i forbindelse med Kollmila, Nordmarkstraver'n og andre arrangementer mv. 

Vi mottar gjerne tips om andre bedrifter som kan ha interesse av et samarbeid med Koll Ski.  Ta i tilfelle kontakt med sponsoransvarlig (Fridtjof Scheie) i styret for Koll Ski. 


www.milslukern.no
Milsluker'n er en viktig sponsor og samarbeidspartner.  Alle som er medlem av Koll Ski får rabattkort som gir rett til avslag (10-20%) ved kjøp på Milsluker'n. Rabattkortene distribueres gjennom oppmennene. Husk derfor å vise rabattkortet når du handler. Uten kort, ingen rabatt for deg og ingen bonus for Koll Ski.
Før sesongen har Milsluker'n egne handleuker med ekstra gunstige priser. Følge med på weben. Det arrangeres også smurningskurs gjennom Milsluker'n på høsten. Informasjon om dette legges ut på klubbens hjemmeside. 

Særskilte rabatter på diverse konkurranseutstyr mv. gis til nærmere definerte av klubbens aktive utøvere på junior- og seniornivå mv. 

Samarbeidsavtalen med Swix ble inngått i (2013). Også Original Teamwear AS (datterselskap av Swix) er part i avtalen. 
Avtalen innebærer at Swix er leverandør av vinter og sommerkolleksjon til Koll Ski. Dette omfatter både racingdresser og overtrekkstøy, samt sykkeltøy. Vinterkolleksjonen kan bare kjøpes gjennom nettbutikk som holdes åpen i forkant av sesongen. Prisene i nettbutikken ligger betydelig under vanlige butikkpriser for tilsvarende tøy, selv om vinterkolleksjonen har farger og logo til Koll Ski. Nærmere informasjon om nettbutikken og den åpningstider legges ut på klubbens hjemmeside. 


https://spar.no/Finn-butikk/SPAR-Tasen

Sponsorsamarbeidet med dagligvarekjeden Spar innenfor Norges-Gruppen ble inngått i 2013. Hovedelementet i avtalen er at vi profilerer Spar på vinterkolleksjonen til Koll Ski. Klubben vil gjøre sine innkjøp til Kollmila og Nordmarkstraver'n mv. på Spar Tåsen (nærbutikken som er lokalisert på Tåsen senteret).


https://mollerbil.no/finn-forhandler/?q=oslo%20vest&b=all&s=all#654

Også sponsoravtalen med bilforhandleren Møller Bil Oslo Vest (Volkswagen, Skoda, Audi)  ble inngått i 2017 og har profilering på vinterkolleksjonen som hovedelement. Møller kan ha stand med profilering av biler mv. i forbindelse med Kollmila og Nordmarkstravern. 

Opulens Eiendomsselskap ble sponsor i 2015 og avtalen varer til ut 2018. Profilering på vinterkolleksjonen og bidrag til jr. gruppen som hovedelement. Opulenskan ha stand med profilering i forbindelse med Kollmila og Nordmarkstravern. 

Comments