Ski‎ > ‎Ski nyheter‎ > ‎

Årsberetning og protokoll for årsmøte Koll Ski for 2013

lagt inn 19. mai 2014, 02:07 av Hans Olav Hamran

Årsmøte Koll ski

24.04.2014 i Kollhytta

Fremmøtte: Kjetil Haugland, Synnøve Sandberg, Sjur Langedal, Berit Mjanger, Bernt Ulrich Muller, Pål Thorstensen, Reidar Kaland Olsen, Geir Håland, Fridtjof Scheie, Gunnar Myhre, Cathrine Lund Myhre, Øyvind Bånerud, Frode Talmo, Line Norbye, Lotta Myhre, Arne Nesset, Cecilie Dueled og Hans Olav Hamran.


1. Innkallelse og agenda godkjent.
Godkjent.

2. Årsberetning:
Årsmøtet gikk gjennom årsberetningen.
Vedtak: årsmøtet godtar årsmeldingen slik den ble fremlagt, med de mindre endringer som ble bemerket i gjennomgangen.

3. Info om økonomi fra Cecilie:
Regnskap for 2013 ble gjennomgått. Totale inntekter var på 2.094.462 og totale kostnader 2.155.921 slik at det ble et underskudd på 61.459. Underskuddet skyldes at vi har to belastninger for Austlid i 2013.

Prognosen for sesongen 2013/2014 viser at vi ligger an til et overskudd for denne sesongen, men dette del-regnskapet er ikke avsluttet. Koll ski har bygget opp en solid buffer som overtas av nytt styre.

Årsmøtet hadde ingen innvendinger til årsregnskapet.

4. Valg av nytt styre:
Valgkomité Hans Olav og Line.
En stor takk til de som går ut av styret!
Følgene tok gjenvalg:
Kristian Bøe
Pål Thorstensen
Lillis Rabbing
Line Norbye
Fridtjof Scheie

Nye styre medlemmer:
Reidar Kaland Olsen, økonomisjef
Else Kari Nordli
Sjur Langedal
Berit Walby
Synnøve Sandberg
Geir Håland
Øyvind Bånerud, leder

Nytt styre valgt!

Styret fordeler selv sine oppgaver internt.


---------------------------

ÅRSBERETNING 2013

(sesong 2013/2014)

Engasjement

Det har vært et meget godt engasjement i Koll ski i 2013.

IL Kolls verdier er styrende for Koll ski.

 

Koll er den lokale idrettsklubben for Kringsjå og Korsvoll skolekretser, men er åpen for alle. Koll skal være en hyggelig og inkluderende klubb – alle skal med. Vi ønsker engasjerte foreldre som deltar og bidrar til barnas aktiviteter. Vi skal skape idrettsglede og fremme samhold. Det skal være gøy å være medlem i Koll. 

Koll skal bidra til et godt nærmiljø og være en ressurs for skolene i området. Vi skal samarbeide godt med naboklubbene.

Koll er en klubb for bredde og topp. Aktivitetene skal ha høy kvalitet. Vårt mål er at alle skal oppleve mestring og oppnå prestasjoner gjennom fellesskap og bredde.

54 foreldre har et verv i Koll ski, og det gir enormt trykk i gruppa. Da er de med flere oppgaver, og dem er det mange av, kun talt én gang. Disse har tatt oppgaver i styret, arbeidsgrupper eller som oppmenn. Foreldre har i tillegg hjulpet til med over 250 oppgaver på arrangementene våre. All denne innsatsen er svært viktig for klubben.

Trenerkorpset er ytterligere styrket. Vi har nå 35 (30) lønnede trenere fordelt på hopp, skilek, knøttetrening og skitrening. I tillegg har vi engasjert de første foreldre­trenerene. Disse er frivillige og er tatt inn for å sikre økt kontinuitet . Vi vil ta inn flere foreldre etter hvert som vi finner dyktige frivillige.

474 (475) er påmeldt trening i Koll ski.

Aktiviteten i gruppene

Team Milslukern

Team Milslukern er en gruppe på fem skiløpere med utviklings­hemming. De hevder seg i teten både i Norge og internasjonalt. Utøverne har hatt fast trening en gang i uken med egen trener, og med oppmøte på Kringsjå skole sammen med resten av Koll-løperne. Våre fem løpere har hevdet seg godt i løpene de har deltatt i. 

 

Knøttetrening (4-6 år)

Koll har hatt 78 (77) barn i førskolealder på knøttetrening på Kollbanen. En dårlig snøvinter har gjort det nødvendig å gå over til barmark på våren. Det er mange fremtidige Koll-løpere som går rundt med Koll-luer i nærområdet.

 

Skilek (7-8 år)
Koll har 95 (110) barn påmeldt skilek. De holder til på Kollbanen. Tilbudet er videreutviklet denne sesongen. En dårlig snøvinter har gjort det nødvendig å gå over til barmark på våren.

 

Skitrening aldersbestemte klasser (9-16 år)

Antall påmeldte i aldersbestemte klasser har stabilisert seg med 255 (257) påmeldte denne sesongen. Vi har hatt meget gode resultater for enkelt utøvere, samtidig som vi har relativt sett lavt frafall fra gruppene.

 

Junior (17-20 år)

Trenere: Martin Stuge Bånerud og Ingrid Fjeldheim.

Juniorgruppa denne sesongen har bestått av 14 (7) gutteløpere hvorav 12 har deltatt i Team Kollen og Norges Cup-renn inkl. NM junior. Koll ski har hatt to spanske langrennsløpere (Marcos og Adrian) i juniorgruppa denne sesongen. Dette har vært positivt, ikke minst et godt bidrag i miljøet.Juniorgruppa stilte med fire løpere på NM senior-stafetten på Lillehammer.

12 av løperne har deltatt i Team Kollen som har hatt tre fjern­samlinger i tillegg til nærsamlinger og bomveistester. I tillegg har Koll hatt egne snøsamlinger på Beitostølen og Sjusjøen. Noen fellestreninger og testrenn på rulleski ble arrangert sammen med Kjelsås på høsten.

 

Alle løperne har vist fremgang fra fjorårssesongen, noen markert fremgang. Kjetil Stuge Bånerud ble dobbelt kretsmester i slutten av januar. Han hadde også flere topp 30-plasseringer i NC 17 år, hvor 9. plass i 10 km fristil på Vind, Gjøvik var beste resultat. Kjetil kvalifiserte seg til NC-finalen.

 

Resultater:

Topp 10-plassering             1          (0)
Topp 30-plasseringer          4          (7)

Utøvere med NC-poeng     1          (1)

Utøvere kvalifisert for
NC-finale                            1          (1)

Utøvere med i NC               12       (7)

 

Senior (21-35 år)

Seniorgruppa har hatt få løpere denne sesongen. Kun Kjell Christian og Martin har gått individuelle NM-distanser. Årets høydepunkt var NM-stafetten på Lillehammer, hvor Koll stilte med to lag. 1. laget ble nummer 46 og 2. laget, bestående av juniorer, ble nummer 98. Antall startende lag var 119.

 

Hoppgruppa

Hoppgruppa har hatt en stabil sesong. De har vært med å arrangere karusellrenn og har deltatt på flere renn. Kristoffer Eriksen Sundby er bare 12 år, men har markert seg som en av landets beste hoppere. Vi har nå en stabil gruppe på 17 (13) utøvere. Vi har treninger på Kollbanen og i Midstuen. Snorre Sagen er trener.

 

Gamle Travere (35 år +)

Styret tror engasjerte foreldre er helt avgjørende for driften av klubben. Vi har derfor etablert veterangruppen Gamle Travere for 35 år og oppover. Noen har passert sin idrettsmessige høyde, men andre er på vei opp. 16 (14) foreldre er innmeldt. Hele 89 (117) foreldre har fått Koll Quatro-poeng. Nedgangen skyldes nok først og fremst få deltagere i klubbmesterskapet. Frode Talmo tok tilbake vandrepokalen og ble den første som har vunnet to ganger. I løpet av barmarkssesongen ble det arrangert åpen foreldretrening . Totalt deltok ca. 30 foreldre. Det har blitt arrangert fellesturer til Spania og Svalbard for å gå turrenn.

 

 

Oppsummering av året

 

Vi har hatt løpere i alle renn det er naturlig å delta i.

 

Lørdagstrening

Hver lørdag i sommerhalvåret arrangerer vi lørdagstrening kl. 10.00 for hele familien. Det er har vært godt oppslutning, men litt ujevn fordeling blant gruppene.

 

Nordmarkstraver’n

Nordmarkstrave’n var et meget vellykket arrangement med over
1 200 deltagere. Nytt i år var trillerenn og kvarttravern, begge på 6 km fra Hammern til Kringsjå. Stor takk til alle som var med og bidro, ikke minst Morten Biong Nilsen.

 

Austlidsamlingen

Det var deltagerrekord med 245 (240) deltagere på Austlid. Fantastisk vær og gode snøforhold gjorde at arrangementet ble meget bra. Takk til Cecilie Blindern Myhre.

 

Kollmila

Koll arrangerte Kollmila på slutten av 70-tallet. Rennet var et langløp fra Frognersetern til Kringsjå skole. Etter å ha ligget brakk i 32 år, ble det igjen arrangert i 2012. Kollmila har to distanser; 5 km for de yngste og 10 km for de fra 12 år og oppover. Det var 1 252 påmeldte. Samme dag arrangerte vi også Nordberg Gran Prix for utviklingshemmede.

Kollmila vant Oslo Skikrets sin ”Kreativ på Ski”-pris denne sesongen.

 

En spesiell takk til rennleder Øyvind Bånerud.

 

Spansk vennskapsklubb

Utvekslingen med vår spanske vennskapsklubb er nå godt etablert. Vi hadde 18 utøvere og åtte foreldre i Spania/Pyreneene i høst, og 31 spanjoler kom til oss i vinter for å trene og konkurrere med oss.

 

Rustadstafetten

37 (38) lag fra Koll deltok med gode plasseringer. I nabooppgjøret med Lyn for veteraner ble vi slått på herresiden. Dette til tross for at herrene ble nummer tre totalt. Lyn stilte ikke lag i damer veteran, så der vant vi med en sisteplass (4.). J

 

Hovedlandsrennet

Vi stilte med 21 (19) løpere på Gåsbu og var en av de største klubbene.

 

Kollrennet

Dette ble i år avlyst grunnet dårlige snøforhold.

 

Telenorkarusellen

Sammen med Lyn arrangerer vi Telenorkarusellen.

 

Telenorhoppkarusell

For tredje året var vi med og arrangerte hoppkarusell.

 

Klubbmesterskap

Grunnet dårlige snøforhold ble klubbmesterskapet holdt en fredag i Holmenkollen. Dette satte en begrensning på antallet deltakere. Totalt stilte 145 deltakere i strålende sol.

 

Klubbavslutning

Vi avsluttet sesongen i aulaen på Kringsjå skole med premieutdelinger for årets utøver, klubbmesterskapet,  milslukerkonkurransen og Koll Quatro.

 

Årets Skiløper,
Kjetil Stuge Bånerud

Som førsteårs junior har Kjetil oppnådd 9. plass i Norges Cup for junior som beste plassering. Totalt har han fire plasser med Norgescup –poeng og ble dobbelt kretsmester (fri og klassisk). Han har vist at man kan trene seg god uten å ha vært best som ung. Kjetil er et svært godt forbilde for klubben.

 

 

Koll Quatro

89 (117) deltakere i årets Koll Quatro (sykkel, ski, løp og klubbmesterskap).

 

Viktigste sponsorer og støtte

Vi har denne sesongen hatt sponsoravtale med Nimi, Swix, Nordea, Milslukeren, Norgesgruppen (Spar) og Skotvedt. Alle disse har bidratt med betydelige midler til Koll ski. Vi takker for all støtte.

 

Koll ski har i løpet av sesongen fått tilsagn på økonomisk støtte til utbedring av lysløypa fra Kollbanen, totalt 210 000 kroner fra DNBs Sparebankstiftelse.

Vi har fått tilskudd fra Oslo Idrettskrets til å gi gratis smørehjelp på Telenorkarusellen og Kollrennet.

 

 

Økonomi og regnskap

Regnskapet for 2013 ligger som vedlegg til årsberetningen.

 

 

Organisasjon

Koll skis styre har sesongen 2013-2014 bestått av:

 

Oppgave

Navn

Leder

Hans Olav Hamran

Sportslig leder

Berit Mjanger

Oppmenn- og treneransvarlig

Arne Nesset

Økonomiansvarlig

Cecilie Dueled

Hoppgruppa

Kristian Bøe

Sponsoransvarlig

Frode Talmo

Medlems- og dugnadsansvarlig

Lotta Myhre

Junior- og senioransvarlig

Bernt Ulrich Müller

Anleggsansvarlig

Pål E. Thorstensen

Rennansvarlig

Lillis Rabbing

Oppmanns- og inkluderingsansvarlig

Line Nordbye

Skilek, knøttetrening og IT-ansvarlig

Fridtjof Scheie

 

Arbeidsgrupper:

 

Utvalg

Leder (første navn er leder)

Sportslig utvalg

 

Berit Mjanger (leder)

Anne Jahren


Arne Nesset


Gunnar Myhre

Bo Engdahl

Junior- og seniorgruppa

 

Bernt Ulrich Müller (leder)

Anne Karin Breivik (95)

Trine R. Vaagen (96)

Øyvind Bånerud (97)

Hoppgruppa

 

Kristian Bøe (leder)

Reidar Lindefjeld

Snorre

Karl Ove Ketil Sundal

Terje Lassen

Anleggsgruppa (inngår i IL Koll)

Pål E. Thorstensen (leder)

Norman Weisz Morten B. Nielsen

Erik Borg Morten Tveter (fotball)

Sponsorgruppa

 

Frode Talmo (leder)

Lillis Rabbing

Øyvind Bånerud

Rekrutterings­gruppa

 

Norman Weisz (leder)

Ådne Madsen

Lotta Myhre                     

Skilekgruppa

 

Fridtjof Scheie (leder)

Renngruppa

 

Lillis Rabbing (leder)
Øyvind Bånerud

Frode Talmo

Pål E. Thorstensen

Team Milslukern, gruppe for utviklingshemmede

 

Kjetil Ørbeck (leder)

Nordmarks­traver’n

 

Morten Biong Nilsen (leder)

Pål Skaare

Audun Wik

Kari Linderud

Lasse Berg

Odd Andersen

Jan Terje Skalmerud

Hans Olav Hamran

Fredrik Wulfsberg

 

Kollmila

 

Øyvind Bånerud (leder)


Hilde Balke

Helge Røstad


Pål Thorstensen

Birgit Korvald


Lars Nordsletten


Frode Talmo


Børge Pedersen


Peder Natvig


Norman Weisz

Kjetil Ørbech

KOLL ski har også god støtte i

Cecilie Blindern Myhre (Austlid)
Anders Bakke (starter)

Kjartan Øye (Koll Quatro)

Tina Hulbaklien Bakke (web)

Lars Nordsletten
(web)

Brede Bergskaug

(konfransier og speaker)

Og mange, mange flere Kollinger.

 

Møter

Det har vært avholdt syv styremøter.

 

I tillegg har representanter fra Koll skis styre deltatt på samarbeidsmøter i regi av Oslo Skikrets.

 

Arbeidsgruppene har selvstendige møter.

 

Oslo, 24. april 2014

 

Comments