Ski‎ > ‎Ski nyheter‎ > ‎

Årsmøte Koll Ski avholdes på Kollhytta mandag 14. mars kl 21.00

lagt inn 7. mar. 2016, 04:48 av Fredrik Wulfsberg
Dagsorden:
  
1)     Godkjennelse av innkallingen og sakslisten
2)     Valg av møteleder, referent og 2 til å signere protokollen
3)     Godkjennelse av årsregnskapet for 2015 samt orientering om sesongregnskap 2015-16
4)     Godkjennelse av budsjett for 2016 samt orientering om sesongbudsjett 2016-17
5)     Godkjennelse av årsberetningen for 2015 som skal inngå i IL Kolls årsberetning for 2015
6)     Valg av nytt styre
7)     Eventuelt
 
Velkommen
 
Øyvind Bånerud
Leder Koll Ski
Comments